Uffe må have kendt Lars Emils kontrakforhold

Jeg er ikke bekendt med den bestyrelsesmæssige behandling af denne aftale, da dette må være et indre anliggende i Royal Greenland A/S, men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at aftalen ikke skulle være drøftet med formandskabet for Royal Greenland A/S, herunder bestyrelsesformand Uffe Ellemann Jensen

Fredag d. 22. februar 2002
Henrik Nørkær
Emnekreds: Erhverv, Etik, Politik, Royal Greenland i krise.

Lars Emil Johansen har ikke modtaget et "gyldent håndtryk" fra Royal Greenland A/S. Han er tværtimod gået ind på en væsentlig mindre økonomisk opsigelseskompensation ved sin fratræden, end opsigelsesvarslet i den ovennævnte kontrakt gav berettigelse til, samtidig med at han har accepteret et fortsat arbejdsforhold til Royal Greenland A/S.

På foranledning af min klient Lars Emil Johansen og under henvisning til den aktuelle debat, primært igangsat af tidligere bestyrelsesformand i Royal Greenland A/S, Uffe Ellemann Jensen, skal jeg erklære følgende faktiske forhold og omstændigheder omkring debatten:

1. Daværende landsstyreformand Lars Emil Johansen ...
...blev i 1997 kontaktet af direktion og formandskab for Royal Greenland A/S, bestående af koncernchef Ole Ramlau Hansen, bestyrelsesformand Ove Rosing Olsen og næstformand Uffe Ellemann Jensen med opfordring til at nedlægge sin position som landsstyreformand, og i stedet indtræde i en position som vicekoncernchef i Royal Greenland A/S, med særligt ansvar for indre grønlandske arbejdsområder. Lars Emil Johansen kontaktede umiddelbart herefter undertegnede.

Jeg advarede Lars Emil Johansen mod tilbudet, idet jeg fandt en opgivelse af de politiske positioner risikabel i forhold til usikkerheden ved en erhvervsmæssig stilling. Lars Emil Johansen lod sig imidlertid friste af kraftige forsikringer fra ovennævnte ledergruppe for en langsigtet og afsikret ansættelseskontrakt. På den baggrund indledtes forhandlinger om ansættelsesvilkår, hvor Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard v/advokat Anne Birgitte Gammeljord repræsenterede Royal Greenland A/S, medens undertegnede repræsenterede Lars Emil Johansen. Forhandlingsgruppen for Royal Greenland bestod i øvrigt af den ovennævnte persongruppe.

Kontraktforhandlingerne havde et normalt professionelt forløb, idet dog bemærkes, at de tilsikrede vilkår for Lars Emil Johansen kun delvist blev indeholdt i det endelige kontraktgrundlag. Efter min bedømmelse burde Lars Emil Johansen have været stærkere afsikret mod den situation, at vicekoncernchef positionen blev nedlagt og Lars Emil Johansens ansættelse bragt til ophør, efter at Lars Emil Johansen samtidig havde opgivet sin position som landsstyreformand i Grønland.

2. Efter den grundige og langvarige forhandling, ...
... som ansættelseskontrakten gennemgik, er det udelukket at Uffe Ellemann Jensen var uden kendskab til ansættelsesforholdene, herunder specielt kontraktens opsigelsesbestemmelser.

3. I oktober 2001 indledtes der drøftelser ...
... mellem den administrerende direktør for Royal Greenland A/S og Lars Emil Johansen om en fratrædelse fra stillingen som vicekoncernchef, da Royal Greenland ønskede at nedlægge denne position. Disse drøftelser skete med baggrund i den gældende ansættelseskontrakt, og også i denne fase har jeg assisteret Lars Emil Johansen.

4. Jeg kan fastslå, at Lars Emil Johansen ikke har modtaget noget "gyldent håndtryk", ...
... men at han har accepteret et delvist ophør af kontrakten, hvorved han har modtaget en opsigelseskompensation, som er væsentlig mindre end opsigelsesvarslet ifølge kontrakten berettigede Lars Emil Johansen til, og at Lars Emil Johansen samtidig i et vist beskrevet omfang står til rådighed for den administrerende direktør, specielt for visse grønlandske arbejdsopgaver i 1-2 år.

Jeg er ikke bekendt med den bestyrelsesmæssige behandling af denne aftale, da dette må være et indre anliggende i Royal Greenland A/S, men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at aftalen ikke skulle være drøftet med formandskabet for Royal Greenland A/S, herunder bestyrelsesformand Uffe Ellemann Jensen.