Grønland er stadig en koloni!

Hvis nogen tror, at paragraffen om os i vor fælles grundlov i virkeligheden bygger på en usandhed, og at Grønland stadig er en koloni, så er der ikke andet at gøre end, at frigøre sig hurtigst muligt fra den grundlov og løsrive sig fra Danmark. Så er man også fri for al den megen snak om dansk kolonialisme!

Fredag d. 22. februar 2002
Jørgen Fleischer, Redaktør
Emnekreds: Grønlands historie, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Man skal som bekendt høre meget, før ørerne falder af. Og nu forlyder det: Grønland er stadig en koloni!

Hvad er det for noget sludder at bilde folk ind, at Grønland immervæk har en kolonistatus i det danske rige? Hvad skal det gøre godt for? Er det ikke at gøre grin med vort hjemmestyre og vore landsstyrefolk?

Mange på kysten er sikkert bestyrtede over at erfare, at Grønland ikke er en landsdel i det danske rige, men stadig en koloni. Og der er ikke noget at sige til, hvis nogen tror på en juraprofessor, der siger det.

Landsrådet fuppet!
For at komme til klarhed over det urimelige i den udtalelse, er det på sin plads med en historisk redegørelse: Allerede under anden verdenskrig var der i de grønlandske medier røster fremme om, at Grønland efter krigen skulle have en ny status. Grønlandske politikere kom med deres synspunkter om, at Grønlands kolonistatus skulle ophøre.

Ved nyordningen af 1950 blev de to landsråd i Grønland slået sammen til ét. Det ny landsråd vedtog den 9. september 1952 det forelagte udkast til en grundlovsbestemmelse, hvori der blandt andet stod, at Grønland ikke længere skulle være en koloni, men indlemmes i det danske rige som en ligeberettiget landsdel.

Udkastets ordlyd var ikke til at tage fejl af. Der var ingen antydning af, af man ville manipulere med landsrådet.

Men nu ville man have os til tro, at landsrådet var blevet fuppet ved den lejlighed!

Ved folkeafstemningen i Danmark om den nye grundlov i december 1952 deltog Grønland ikke. Landsrådet havde jo allerede i september på befolkningens vegne godkendt udkastet til den nye grundlov.

Hurtig løsrivelse
Men nu 49 år efter, at grundloven af 1953 trådte i kraft, kommer chokket: Grønland er stadig en koloni!

Hvordan kan det være, at der skal gå så mange år, før en juraprofessor "finder ud af tingens rette sammenhæng" og som en anden lille dreng i kejserens nye klæder, råber:

"Paragraffen om Grønland i den danske grundlov har jo ikke noget på!"

Er hensigten med udtalelse den, at give selvstyretanken vind i sejlene, nu i den aktuelle situation? Og skal det gøres ved at bilde grønlænderne ind, at de stadig er underkastet dansk kolonialisme?

Hvis nogen tror, at paragraffen om os i vor fælles grundlov i virkeligheden bygger på en usandhed, og at Grønland stadig er en koloni, så er der ikke andet at gøre end, at frigøre sig hurtigst muligt fra den grundlov og løsrive sig fra Danmark. Så er man også fri for al den megen snak om dansk kolonialisme!