Ny Pravda, nej - langt værre

Pravda havde foruden en politisk topledelse en ledelse under et totalitært styre. KNR har ganske vist også en politisk motiveret topledelse, men ingen ledelse, kun nikkedukker, ellers havde de vel for længst sagt fra - i et frit land

Fredag d. 22. februar 2002
Steffen Petrussen
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Karl Therkelsen efterlyste i sidste nummer af Sermitsiaq den fortsat udeblevne dybdeborende journalistik i KNR regi, og sætter lighedstegn mellem daværende Pravda-journalistik og KNR’s journalistik. Jeg mener oprigtigt, at sammenligningen om end utilsigtet er at svine Pravda-journalistikken til. Pravda løste sine opgaver under et totalitært styre, og KNR løser sine opgaver i et frit land (?).

KNR’s ledelse og ikke mindst journalisterne vil selvfølgelig frabede sig sammenligning med de daværende Pravda-journalister, det med at være statskontrolleret. Ja så, så må der være noget andet galt - for noget galt er der i hvert fald.

KNR ny Pravda? - nej det står langt værre til. Det kan ikke være tekniske problemer eller mangler, og det kan heller ikke være oversættelsesopgaverne af Israel / Palæstina konflikten eller det sædvanlige krigsstof. Der kan ikke være meget dybdeborende journalistik i at oversætte nyhedsbureauers internetsider.

Nej, KNR ansætter kun journalister, som ikke kan dybdeborende journalistik - da det ligefrem ikke er dybdeborende journalistik vi hører fra de kanter.

Pravda havde foruden en politisk topledelse en ledelse under et totalitært styre. KNR har ganske vist også en politisk motiveret topledelse, men ingen ledelse, kun nikkedukker, ellers havde de vel for længst sagt fra - i et frit land.

Hvad siger de, som på vegne af samfundet sammensætter KNR’s bestyrelse, hvad siger KNR’s bestyrelse, og fra hvornår kan vi høre dybdeborende journalistik om grønlandske forhold?

Essensen i Jeres svar for manglende dybdeborende journalistik bliver vel, at det er svært at tiltrække journalister.

Hvis jeg var journalist, ville jeg også frabede mig arbejdsforhold, hvor nyhederne hovedsagelig består af oversættelser af udenlandsstof. Tilbyd spændende arbejdsforhold, frie rammer, lad dem blive kendt for upartiskhed. Find journalister, som kan formidle andres budskaber, og hvis bestyrelsen eller bestyrelsens bagland finder på at udstikke rammer, så råb det ud til samfundet - så kan I tiltrække journalister - ikke før.