Selvstyre er løsning på problemerne

Den senere tids begivenheder har revideret opfattelsen af, hvorfor det grønlandske samfund kæmper med så mange problemer.

Fredag d. 1. marts 2002
Jørgen Fleischer, Redaktør
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Indholdsfortegnelse:
Hvorfor og hvorfor?
En ny syndebuk
Skub til selvstyre


I disse selvstyretider har den islandske juraprofessor Gudmundur Alfredsson rystet det ganske Grønland med sine "afsløringer af Danmarks urimeligheder mod Grønland", nu 39 år efter skolelærer Appollooraq Mogensens berømte radioforedrag om "Danmarks forbrydelser mod Grønland".

Professor Gudmundur Alfredssons udtalelser har givet stof til eftertanke og får indflydelse på opfattelsen af, hvorfor der er så mange skæve forhold i det grønlandske samfund.

Hvorfor og hvorfor?
Tidligere plejede samfundskritikerne at give kultursammenstødet ansvaret på følgende ubehagelige spørgsmål:
  • Hvorfor kan vi ikke styre os selv?
  • Hvorfor viser vi os som ansvarsløse?
  • Hvorfor lader vi vore børn flakke om på gaden midt om natten, mens vi pimper i ro og mag og uden at bekymre os om ungerne?
  • Hvorfor bliver vi trætte af livet og flygter fra det?
  • Hvorfor passer vi ikke vort job?
  • Hvorfor klarer vi ikke vore regninger?
Kultursammenstødet var syndebukken. Og på grund af det, kom vi ofte i afmagt og var ligeglade med, hvad vi foretog os.

Af samme grund flygtede vi til spiritus for at dulme vore sjælelige kvaler.

En ny syndebuk
Men nu er der dukket en ny syndebuk op.

Den hedder: Nykolonialisme. Mangel på anerkendelse som et folk med egen national identitet.

Vi har jo netop hørt, at Grønland stadig er en koloni.

Altså: Vi er lever fortsat under kolonialismens åg med dertil hørende ulemper:

Barnepigementalitet, fritagelse for ansvar og undertrykkelse.

Vi har ganske vist fået hjemmestyre og eget landsstyre. Men det er slet ikke nok. Vi har jo endnu ikke overtaget alle samfundsfunktioner.

Derfor er det nødvendigt med afkolonialisering og selvstyre, ja sågar suverænitet. Hvis vi ikke bestemmer over os selv, så fortsætter nedturen, og vi har ingen mulighed for at komme op af sølet.

Skub til selvstyre
Med sit radioforedrag for 39 år siden om "Danmarks forbrydelser mod Grønland" gav Appollooraq Mogensen skub til daværende bestræbelser for at opnå større medbestemmelsesret.

Dengang var torneroselandet Grønland ved at vågne op. Indførelse af fødestedskriteriet havde netop rystet den uddannede grønlandske ungdom, og debatten om større indflydelse gik livligt til.

Umiddelbart efter det nævnte foredrag stiftedes det første grønlandskskabte parti, "Inuit-partiet", og det var også en tid, hvor man i Grønland for alvor begyndte at tale om "en færøordning".

Ligesom i Appollooraqs dage, kom den islandske juraprofessor på et meget belejligt tidspunkt med sine "afsløringer af Danmarks urimeligheder mod Grønland".

Der er ingen tvivl om, at professor Gudmundur Alfredsson med sine udtalelser giver skub til selvstyretanken.