Millionærer fra en tom kasse

Hvem glemmer ikke, at hr. nu folketingsmedlem Lars Emil Johansen med direktionen for godt et år siden udtalte, at koncernens ledelse arbejder på at »fordoble« årets (år 2000) overskud til 60 mio kroner for år 2001 ...Nu har realiteterne set dagens lys - med et meget negativt resultat og 330 millioner kroner ringere end ledelsen/bestyrelsen havde sat næsen op efter.

Fredag d. 1. marts 2002
Karl Therkelsen
Emnekreds: Erhverv, Etik, Politik, Royal Greenland i krise.

I de gyldne håndtryks paradis, Royal Greenland A/S sidder ledelsen, direktionen, bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer med røde ører over katastroferegnskabets røde tal i bundlinien.

Hvem glemmer ikke, at hr. nu folketingsmedlem Lars Emil Johansen med direktionen for godt et år siden udtalte, at koncernens ledelse arbejder på at "fordoble" årets (år 2000) overskud til 60 mio kroner for år 2001.

Nu har realiteterne set dagens lys - med et meget negativt resultat og 330 millioner kroner ringere end ledelsen/bestyrelsen havde sat næsen op efter.

Samtidig så en grim Royal Greenland hemmelighed dagens lys. Den afgående ledelse har delt efter sigende 16 millioner kroner mellem sig, og ikke 14 millioner, som blev offentligt kendt som de samlede gyldne håndtryk.

Alligevel fik den afgåede vicekoncernchef i Royal Greenland A/S, Lars Emil Johansen lov til at vaske sine hænder, da han i den grønlandske radioavis onsdag den 13. postulerede, at han blot har modtaget det tilbud han fik, da han blev ansat i Royal Greenland.

Tænk, at hr. Lars Emil Johansen kan tillade at kalde (mindst) fem millioner kroner for blot et "tilbud", og tilføjede, at det er noget, som han ikke har bedt om, og at han ikke vil udtale sig om kontraktens indhold, fordi han er bundet af tavshed i forbindelse med kontrakten.

Uanset beløbets størrelse kan det ikke passe, at man kan tillade sig at anvise sådanne fratrædelsesbeløb til personer; der af egen fri vilje træder tilbage - og endda efter de har tilkendegivet, at det er noget de ikke har bedt om, underforstået, at de absolut ikke er berettigede til sådanne fratrædelsesbeløb.

Hvis begge daværende direktører vil bevare deres troværdighed overfor samfundet, bør den afgåede administrerende direktøren i almindelighed, og det nyvalgte folketingsmedlem i særdeleshed - lægge pengene tilbage, hvor de kom fra. De kom jo fra en meget, meget tom kasse. Alt andet er umoralsk på den absolutte gale boldgade. Troværdigheden skal være ren, hvis man skal varetage grønlandske interesser, især som nyvalgt medlem af Folketinget.

Desuden bør man følge samfundets krav til sagen, nemlig at starte en uvildig undersøgelse i det folkeejede aktieselskab Royal Greenland, så sandheden kommer samfundet til gode.

Jovist er Royal Greenland Grønlands flagskib, men det er også toppen af isbjerget. Nu må Landstinget og toneangivende partier gribe ind og sætte en stopper for ovennævnte, der grænser til "misbrug" af offentlige midler.

Endvidere bør der sættes uvildige undersøgelser igang for at finkæmme øvrige folkeejede aktieselskabers ansættelseskontrakter og andre løse kontrakter for at finde og eventuelt annullere lignende aftaler.

Undersøgelser bør ikke kun gælde for "nulevende", men også nedlagte selskaber som KNI A/S, krydstogtprojektet Disko A/S, Qorlortorsuaq, Puisi A/S, Greenland Tourism A/S osv.osv..