Er vi i gang med en molbohistorie?

For det eneste, der sker med sådan et tiltag er, at det offentlige skaber konkurrenceforvridning i forhold til den hårdtarbejdende, selvstændige fisker og tager derved brødet fra folket og er det virkelig den politik, som landets etablerede partier vil køre?

Fredag d. 1. marts 2002
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Politik, Royal Greenland i krise.

//////- eller har jeg misforstået noget?
Gennem det sidste år, har der omkring hellefiske fiskeriet i Diskobugten været kraftige røster fremme fra Landsstyrets side om, at det er på tide, at få skabt en bedre balance mellem fabrikkernes produktionsevne på stederne i forhold til fiskernes forsyningsevne, hvorfor der blev proklameret at der skulle sættes en stopper for muligheden for at øge den aktive fiskeflåde, således at den eksisterende del kan fastholde et bedre grundlag for rentabel drift ved, at der ikke er så mange om buddet på de fastlagte kvoter.

I sig selv en logisk og velbegrundet argumentation, som er svær at sætte spørgsmålstegn ved, vel at mærke hvis udtrykte intentioner og det virkelige liv gik "hånd i hånd" efterfølgende.

For vi ønsker jo alle en bæredygtig ressourceudnyttelse og fastsætter derfor fangstkvoter for vore værdifulde ressourcer, selvom sådanne foranstaltninger selvfølgelig betyder mere begrænsede indtjeningsmuligheder for vore fiskere, der dog i dette tilfælde udviste stor karakterstyrke og solidaritet. For tingene skal jo hænge sammen - kvoter, fiskere og afsætningsmuligheder.

Uroen på området var derfor afdæmpet, situationens alvor taget i betragtning også selvom dette indebar at der blev taget skridt til at sætte en stopper for mulighed for at kunne erhverve sig et nyt fiskefartøj financieret gennem et ESU-lån, en handling, der i sig selv ellers er uheldigt ved, at det sætter begrænsninger for unge fiskeres muligheder for at kunne starte op på egen hånd og således bidrage til den løbende generationsskift, der ellers er nødvendig i et samfund som helhed. Men tingene skal jo hænge sammen.

Så langt så godt.

Hvad hører vi så. Jo, at Royal Greenland har anskaffet sig 4 nye fiskekuttere, der skal indsættes i hellefiskefiskeriet, primært med sigte på at skulle forsyne fabrikken i Qasigiannguit.

Se, så begynder det at ligne den sædvanlige molbohistorie, hvor man siger det ene og gør et andet.

Og når man så oven i købet gør dette uden nogen som helst klar koordination med nogen instanser, der ellers er lige så berørte af situationen, så tror jeg pokker, at uroen sætter ind igen.

For det eneste, der sker med sådan et tiltag er, at det offentlige skaber konkurrenceforvridning i forhold til den hårdtarbejdende, selvstændige fisker og tager derved brødet fra folket og er det virkelig den politik, som landets etablerede partier vil køre? Det ser mildest talt sådan ud og i såfald vil jeg klart udmelde, at den er jeg ikke med på for vi kan ikke tillade os at være så hykleriske over for befolkningen og da slet ikke overfor den bærende søjle i samfundet.