Boligsikring ikke fjernet

Mads Peter Grønvold giver et andet eksempel med et pensionistpar med en indkomst på godt 8.000 kroner om måneden. Også et pensionistpar med en sådan indkomst kan få boligsikring, hvis der ikke er andre indkomster i husstanden.

Fredag d. 8. marts 2002
Jørgen Wæver Johansen
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål.

Da Landstinget på forårssamlingen 2001 vedtog en ny landstingsforordning om leje af boliger og en ny landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger, blev begge forordninger vedtaget eenstemmigt ved Landstingets 3. behandling den 30. maj 2001. Samtlige 28 tilstedeværende landstingsmedlemmer stemte for vedtagelsen, således også Kattusseqatigiits tilstedeværende medlemmer.

Boligsikringen er ikke blevet fjernet fra de ældre. Mads Peter Grønvold anfører et eksempel med en indkomst på knap 6.000 kroner om måneden. Hvis der ikke er andre indkomster i husstanden, kan den pågældende få en meget stor del af huslejen betalt som boligsikring.

Mads Peter Grønvold giver et andet eksempel med et pensionistpar med en indkomst på godt 8.000 kroner om måneden. Også et pensionistpar med en sådan indkomst kan få boligsikring, hvis der ikke er andre indkomster i husstanden.

Jeg kan kun opfordre pensionister og ældre til at rette henvendelse til deres kommune for vejledning om at søge boligsikring.

Jeg vil benytte lejligheden til også at informere om, at fra 1. maj 2002 kan ejere af boligstøttehuse med lave indkomster få eftergivet forfaldne ydelser og restgæld på deres kapitel 4-lån i stedet for boligsikring.

Ejere af boligstøttehuse, som i perioden fra 1. maj 2000 til 31. april 2002 har modtaget boligsikring, vil få brev fra A/S Boligselskabet INI. Ejeren skal blot underskrive brevet og returnere det til INI, hvorefter forfaldne ydelser og restgæld vil blive eftergivet.

Desuden vil ejere, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en årlig skattepligtig husstandsindkomst på under 128.000 kroner, kunne søge om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld.

Når selvangivelsen for 2001 er udfyldt og afleveret senest den 1. marts, kan en ejer se, om den skattepligtige indkomst har været så lav, at der kan blive tale om at søge om eftergivelse. Der skal gives en række oplysninger om indkomstforhold, formueforhold, forventet erhvervsevne og om husets alder og salgsværdi, da disse oplysninger vil få indflydelse på bedømmelse af ansøgningen.

Ansøgning om eftergivelse af restgæld og forfaldne ydelser skal indsendes til A/S Boligselskabet INI. Ansøgningsskemaer kan afhentes eller bestilles på INI’s filialkontorer fra marts måned.