Bland dig uden om

I Danmark ved jeg, at der er en racistisk parti, som styres af Pia Kjærsgård. Hun er valgt ind i Folketinget af danskere, og hun støtter en regering, hvorfra man styrer et folkefærd fra et land som er en stat, mens vi i Grønland kun er en koloni under den stat. Så lad vær med at kalde os racister.

Fredag d. 8. marts 2002
Hans Peter Mørch
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Royal Greenland i krise.

Poul, jeg skriver et åbent brev til dig, da jeg efterhånden er meget træt af din for meget indblanding i vores (os Grønlændere) debat vedrørende øget selvstyre og eventuel løsrivelse fra Danmark. Jeg mener, at din for megen negative holdning til målet gør, at du påvirker os grønlændere, så vi nu er delt i to grupper, som kan ende med, at der hurtigt kan opstå hadsk holdninger imellem os grønlændere internt i Grønland.

Du skriv i din leder i Sermitsiaq nr. 8, at islandske professor Gudmundur Alfredssons fremlæggelse "at Grønland stadigvæk er koloni under Danmark", kan få den konsekvens, at der opstår et had til Danmark og danskere og ny splittelse mellem de to befolkningsgrupper.

Til din konklusion vil jeg udtale, at jeg vil foretrække dette, end at vi grønlændere internt bliver delt i to og herefter begynder og bekrige hinanden, som du ved indblanding skubber os i retning mod. Jeg finder det meget uheldigt, at du på den måde udnytter en af de to største grønlandske aviser, som du er sat til at styre. Jeg behøver ikke at spørge dig, hvorfor du har sådan holdning.

Jeg vil sige til dig, at du åbenbart ikke aner, hvad du var i gang med at tilføre os grønlændere, eller du ved måske hvad du gør og hvis det er tilfælde, så støtter du at Grønland til evighed bliver under den danske stat og derved bliver en koloni til alt evighed, hvor beboerne forbliver undertrykte borgere og lad være med at sige, at vi skal lære dansk, hvis vi skal blive til noget, for den holdning er nu forældet og vi finde selv ud af, hvilket sprog vi vil bruge i forbindelse med skole og uddannelse, da vi allerede ved at grønlandsk ikke er nok, så bland dig udenom i denne problem sag.

Du mener åbenbart, at vi grønlændere ikke selv kan styre landet, for du ved, at vi er drikfældige, sexual forbrydere, ikke kan opdrage vores børn og ikke kan finde ud af at passe arbejde, sådan som en dansk juraprofessor i 1953 overfor FN havde beskrevet grønlændere. Du Poul har åbenbart stadig samme holdning overfor os grønlændere.

Jeg har en helt andet forklaring på, hvorfor vi grønlændere lever et surt og ustabilt liv. Det er, at vi ikke selv må bestemme i vores eget land og hjem. Et andet land styrer os, hvilket resulterede i den onde cirkel iblandt os grønlændere, som magtesløshed, undertrykkelse og ingen menneskelig ære eller fornemmelse og respektløst folkefærd. Vi skal hele tiden forvente, at andre folkefærd end os selv skal klare alle vores problemer.

Og alle vores landsmænd, som er imod vores kamp for selvstændighed, og som du er i fronten for og baner vej for, siger kort sagt, "vi kan ikke selv, vi er ikke klar endnu". Selv mange af vores landsmænd, som har høje stillinger, og som har samme holdninger, som du har, har jeg svært ved at forstå deres snævre tankegang. De må mene, at de som grønlændere ikke er berettiget til at besætte deres nuværende stillinger, og jeg vil spørge, hvornår er vi så klar??

Du Poul, du har også flere gange skrevet og vurderet enkelte personers indlæg, hvor personerne fremkommer med deres støtte til selvstændighedsdebatten og grønlandisering af arbejdspladser m.v. i din avis, hvor du konkluderer, at disse personer er racister, eller deres indlæg har racistiske indhold. Senest i din leder i Sermitsiaq nr. 9, hvor du vurderede Lars Emil Johansen som racist i forbindelse med dennes åbne brev til din landsmand (eller skal vi sige vores landsmand) Uffe Ellemann-Jensen, tidligere bestyrelsesformand i Royal-Greenland.

Du Poul, jeg har bemærket, at du altid har støttet Uffe og company i.f.m. deres styring af Grønlands ejede selskab Royal Greenland, hvor du og Uffe og company lukker og slukker fabrikkerne uden og tænke på ejerne og særlig mange personer (forsørgere), som har arbejdet på fabrikkerne f.eks.

Maniitsoq fabrikken, som i fuldstyrke ellers har 120 arbejdspladser, som du Uffe og company har slukket og lukket. Jeg vil spørge dig, hvad skal vi med de dyre bygninger og redskaber, som vi efter mange års hårdt arbejde har oprettet, som vores store fabrik, hvis Nuka A/S pludselig trækker sig ud, skal hjemmestyret leje gummiged og skubbe bygningerne ned i det dybe hav? Jeg kan godt fortælle dig, at det bliver meget dyrt, for det vil tage mange dage og uger, at rydde op. Og du ved måske, at Lars Emils åbne brev til Uffe ikke er rigtigt, siden du kalder ham for racist.

Din og Uffes holdning til vores fabrikker vil jeg gætte mig frem til. Du og Uffe har den holdning, at fabrikkerne er opført af de penge, vi årligt får i støtte fra Danmark. Derfor skal disse styres, uden at tage hensyn til kolonialisterne, som arbejder på fabrikkerne. De skal bare fyres, hvis fabrikkerne ikke er rentable nok.

Jeg har også bemærket, at du helt og holdent er imod Siumuts kandidat Hans Enoksens politik. Det kan jeg godt forstå med dine holdninger, for Hans’ tænker på grønlandsk, og jeg kan godt fortælle dig, at jeg kan bedre lide smagen af hans politik, det lugter i hvert fald meget bedre end vores nuværende landsstyreformands politik. Jeg er sikker på, at han derved vil hente stor støtte ved næste valg.

Jeg vil nævne mig selv som eksempel. Jeg har nu i 17 år arbejdet i min nuværende stilling, men jeg kan ikke komme videre, da min nærmeste arbejdsgiver kræver, at jeg skal kunne 100% mundtlig og skriftlig dansk, hvilket jeg har store problemer med. Se bare ovenstående. Jeg har gjort mig umage. Du må forstå, at jeg er fortørnet over, at jeg ikke kan komme videre, da jeg ved, at jeg ellers kunne betjene min landsmænd bedre, end de mange chefer jeg har haft, men jeg duer ikke, da jeg ikke kan dansk 100 procent.

Derfor Poul, blandt dig uden om vores selvstændighedsdebat, og udnyt ikke din avis til at blande dig i debatten og derved stifte hadsk og uro iblandt os grønlændere. Lad os selv bestemme hvilket næste skridt vi skal tage.

Din konkurrent redaktør på AG har samme holdning, som du har, men han har været mere stille i debatten, end du har været. Jeg behøver ikke uddybe med, hvorfor I begge er imod vores bestræbelser på at nå selvstændighed.

Til slut, lad være med at kalde os for racister i vores kamp for friheden og respekter os, for vi ved hvad frihed er, og du ved det selv, men halvdelen af vore landsmænd ved åbenbart ikke, hvad frihed betyder.

I Danmark ved jeg, at der er en racistisk parti, som styres af Pia Kjærsgård. Hun er valgt ind i Folketinget af danskere, og hun støtter en regering, hvorfra man styrer et folkefærd fra et land som er en stat, mens vi i Grønland kun er en koloni under den stat. Så lad vær med at kalde os racister.

Jeg kan fortsætte uendelig, men nok om det. Jeg håber, du vil reagere på mit åben brev.