PUISI A/S må få konsekvenser

Politikerne må indføre et "skandale-stop" som man i Danmark har indført et skatte-stop. Grønland har ikke råd til flere skandaler ...

Søndag d. 10. marts 2002
Steen R. Jeppson
Emnekreds: Erhverv, Politik, Puisi, Royal Greenland i krise, Økonomi.

Ved udgangen af 2001 og begyndelsen af 2002 var det glædeligt at høre gennem medierne, at landsstyret vil placere et ansvar i den skandale ramte PUISI A/S sag.

I den seneste tid har der dog også været tvivl om man kunne/skulle finde midler til yderligere undersøgelser samt en retssag.

De to advokatfirmaer, Nuna Advokater og Wilhelm Malling & Co konstaterede i deres rapport, jeg citerer:"at boet efter PUISI A/S under konkurs ikke har midler til at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af ansvarsplaceringen".

Jeg synes, at man i denne skandalesag, og for at få vendt alle sten, klarlagt alle forhold må bruge alle ressourcer, muligheder.

Landsstyret har dog også indenfor den seneste tid bevilget penge til yderligere undersøgelser.

Det er lidt bemærkelsesværdigt, at man har haft sine tvivl om man nu skulle bevillige flere penge til en fortsat kulegravning og retssag, når landsstyret, andre investorer allerede har tabt så meget.

Når PUISI A/S skandalen kommer for retten, fordi det viser sig, at der er grundlag for sigtelse mod den daværende bestyrelse, og når denne forhåbentligt er blevet dømt, er der mulighed for en erstatning.

Og når der endelig er rejst et erstatningskrav, vil man kunne få nogle penge tilbage. Landsstyret har nu to muligheder. Det kan vælge at gennemføre en retssag for at statuere et eksempel over for sine egne udpegede bestyrelsesmedlemmer, men den kan også lade være.

Tidligere har landsstyret i en række tilfælde, Qorlortorsuaq ørred-projektet, DISKO skandalen o.s.v, været meget forsigtig med at kritisere de bestyrelser, som landsstyret selv har udpeget. Men landsstyret må i aller højeste grad være interesseret i og arbejde for, at de implicerede i PUISI sagen bliver gjort ansvarlige og anklaget.

Hvis de implicerede i PUISI bliver dømt, må landsstyret og andre investorer kræve erstatning af dem.

Landsstyrets tab på 9 millioner med mere, SULISA A/S, SIK, andre investorers tab, kan ikke bare stå hen i det uvisse. Den kløft, der er kommet i Grønlands økonomi må der lappes på.

Selv de private har inden for den seneste tid meldt ud, at man ikke ønsker at deltage i fremtidige bestræbelser på at starte nye erhvervstiltag så længe landsstyret sidder ved bordet. Man har mistet tilliden til landsstyret.

Politikerne må indføre et "skandale-stop" som man i Danmark har indført et skatte-stop. Grønland har ikke råd til flere skandaler, da det kan skade vores omdømme yderligere - investorerne flygter væk. Derfor må vi også være mere vågne overfor de Hjemmestyreejede selskabers bestyrelser og kontrollere dem bedre.

PUISI-sagen må absolut få konsekvenser for de implicerede i sagen. Dette må aldrig ske igen. Vi kan ikke leve i et lovløst land hvor politikere, embedsmænd og andre "syndere" fortsat løber rundt i andre foretagender med nye kasketter og laver flere skader. Sådanne personer kan man ikke have tillid til.

I Grønland er der heller ingen tradition for, at bestyrelsesmedlemmer bliver draget til ansvar for virksomheders nedtur. Dette håber jeg vil blive ændret efter PUISI-sagen. Man må lave en lov for de hjemmestyreejede selskabers bestyrelser som minister ansvarlighedsloven, som dog ikke endnu er blevet anvendt.