Tuberkulosen i Nanortalik

Forekomsten af tuberkulose i Grønland kræver fortsat stor opmærksomhed fra sundhedsvæsnet og de bevilgende myndigheder. Der er specielt grundlag for stor opmærksomhed omkring Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq og Upernavik distrikt

Tirsdag d. 12. marts 2002
Asii Chemnitz Narup
Emnekreds: Politik, Sundhedsvæsenet.

Inuit Ataqatigiit ser med stor alvor på udviklingen af tuberkulose i Nanortalik Kommune.

Derfor har undertegnede på vegne af Inuit Ataqatigiit i mandags den 18. februar stillet en række spørgsmål til Landsstyremedlemmet for Sundhed.

Inuit Ataqatigiit har stillet følgende spørgsmål:
  1. Hvor mange tilfælde af tuberkulose har Embedslægen fået registreret
  2. Hvad er baggrunden for, at Embedslægen for anden gang i løbet af kort tid har konstateret udbrud af tuberkulose i Nanortalik?
  3. Hvilke initiativer igangsatte Landsstyremedlemmet sidste gang Nanortalik blev ramt af tuberkulose?
  4. Hvilke initiativer påtænker Landsstyremedlemmet at igangsætte for at få udryddet sygdommen i Nanortalikområdet i denne omgang?
  5. Hvordan vil Landsstyremedlemmet forhindre, at et fremtidigt og lignende udbrud af tuberkulose sker igen i Nanortalikområdet?
  6. Hvordan er befolkningens sundhedstilstand i øvrigt i Nanortalikområdet?
  7. Hvordan opfatter Landsstyremedlemmet sygdommen tuberkulose?
Inuit Ataqatigiit stiller endvidere disse spørgsmål under henvisning til Embedslægens årsberetning 1999.

Om Tuberkulose skriver Embedslægen: "Forekomsten af tuberkulose i Grønland kræver fortsat stor opmærksomhed fra sundhedsvæsnet og de bevilgende myndigheder. Der er specielt grundlag for stor opmærksomhed omkring Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq og Upernavik distrikt."

Inuit Ataqatigiit har fået lovning på svarene tirsdag i næste uge og tager herefter stilling til på hvilken måde sagen bør følges op. IA finder det vigtigt at opfølgningen skal ske på baggrund af veldokumenterede data og informationer.