Beretning 2002 fra Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi blev nedsat af statsministeren i august 1988. Udvalget har til opgave at følge den økonomiske udvikling i Grønland og afgive beretninger herom til statsministeren og Grønlands Hjemmestyre

Søndag d. 17. marts 2002
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Indhold:
  1. Sammenfatning og anbefalinger
  2. Sociale forhold
  3. Den økonomiske situation
  4. Økonomisk politik
  5. Finanspolitiken
  6. Udvalgets sammensætning og kommissorium