Det var dog ligegodt .....

Det skræmmer mig, at du ikke vil erkende hash problemet her i dagens Grønland. Du som burde vide meget mere end gennemsnittet, du som burde vide, hvor meget sundhedsvæsenet belastes af de sjæle, der efter længere tids brug af rusmidlet har udviklet psykose.

Søndag d. 17. marts 2002
Ole Lennert Poulsen
Emnekreds: Sociale spørgsmål, Stofmisbrug, Sundhedsvæsenet.

Det var direkte ubehageligt at høre Landsstyremedlemmet for bl.a. sundhed i en KNR udsendelse lige efter "Qanorooq" mandag den 11. marts 2002, som handlede om forebyggelse.

Jeg føler mig som forældre noget forarget over den måde landsstyremedlemmet udlægger forebyggelse på, at "det må være op til den enkelte selv at sige fra og afholde sig".

Hvad med børn & unge i dagens Grønland, hr. medlem?, er de ikke dem vi skal satse vores forebyggelse på? Hvor er disse i din noget indskrænkede verdensbillede.

Det skræmmer mig, at du ikke vil erkende hash problemet her i dagens Grønland. Du som burde vide meget mere end gennemsnittet, du som burde vide, hvor meget sundhedsvæsenet belastes af de sjæle, der efter længere tids brug af rusmidlet har udviklet psykose.

Du burde være den figur i front der med fuld styrke siger fra, i stedet for at bruge dyrebar minutter på TV til at fortælle os, hvad vi alle (såkaldt normale) allerede ved. Du er ved at begå en fatal fejltagelse ved at være selvhævdende og tendens til at agere "overlærer" uden større forudsætninger end, hvad du måtte syntes, kræves af en mand af din format.

- Er hash bare en mode fænomen efter din mening, en fænomen som langsomt vil aftage?

Nej, nej og atter nej ... Tværtimod er dette misbrug og kriminel tiltag en stigende samfundspro-blem, der griber om sig. Ikke bare i kilo, men sandlig også i antal af sjæle, der bukker under og er slaver af dette misbrug. Et misbrug som mange i vores samfund lukrerer på og ser det som en indtjeningsmulighed ud over det sædvanlige.

Hvis ikke du ser nogen større fare ved problemet, er du pr. definition selv en del af problemet, hvad enten du ønsker det eller ej, og ligeledes gælder det for os alle voksne der slår sig på passivitet.

Derfor er forebyggelse stilet mod børn & unge en rigtig god satsning i fremtiden. Vi må have voksne kompetente personer til at fortælle vores børn & unge HELE TIDEN om, hvad der er skidt her i livet, hvorfor det er noget skidt og ikke fortælle dem, at det vil være deres egen skyld, hvis de kommer ud i misbrug.

STOP den laden stå til mentalitet, hr. landsstyremedlem. Sigt ud i fremtiden, nutiden kan du ikke hamle op med, misbruget er dér, erkend det som et problem og arbejde ud fra dette. Du har rigtig mange gode og kompetente personer under dig, der ved rette motivation fra deres leder, vil kunne aktiveres til at yde deres bedste for at udbrede det forebyggelse, som er en bydende nødvendighed i vores samfund.