Peqqissaanermik Ilinniarfik fortjener al mulig opbakning

Nu er der lys forude, takket være en ihærdig, vedholdende og fremsynet indsats på flere planer i det grønlandske sundhedsvæsen. Med Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser, som base, er der til dato uddannet 41 sygeplejersker, omkring 200 sundhedshjælpere, samt snart 38 sundhedsassistenter

Fredag d. 22. marts 2002
Lene Gissel
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Kære Finn Becker-Christensen.

En gang for alle - og i al offentlighed her i avisen, vil jeg bede dig holde op med at kritisere og modarbejde sygeplejerskeuddannelsen og andre uddannelser indenfor plejeområdet i det grønlandske sundhedsvæsen.

De strukturproblemer, du nævner i din kronik, kunne jo delvis være afledte følgevirkninger af den træghed, der i nogle år prægede udviklingen på uddannelsesområdet inden for plejeuddannelserne.

Nu er der lys forude, takket være en ihærdig, vedholdende og fremsynet indsats på flere planer i det grønlandske sundhedsvæsen. Med Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser, som base, er der til dato uddannet 41 sygeplejersker, omkring 200 sundhedshjælpere, samt snart 38 sundhedsassistenter (1. hold afslutter her i foråret).

Alle disse uddannede gør en forskel, der virkelig nu kan måles og føles. Borgerne og patienterne mærker det i forløbene, hvor de kommer i kontakt med Sundhedsvæsenet. Lederne og de andre ansatte mærker det tydeligt i hverdagen.

Desuden har Peqqissaanermik Ilinniarfik dygtigt nu i snart 10 år efteruddannet, og opkvalificeret adskillige af de faste medarbejdere i det grønlandske sundhedsvæsen. Disse kursustilbud er på forhånd budgetteret i centralt regi - og dermed sikrer man, at så mange som muligt fra alle sundhedsdistrikter, kan deltage.

Medarbejderne skal have tjenestefri med løn, som den eneste ydelse fra det enkelte sundhedsdistrikt.

I Maniitsoq kan vi dokumentere stor effekt af alle disse uddannelses- og kursustilbud. Personalet er gennem de seneste ti år blevet meget mere bevidste om egne faglige kvalifikationer. Patienterne, borgerne får nu en langt bedre service, pleje, og tidssvarende behandling end før Hjemmestyret tog over for nu ti år siden.

Der blev sat en udvikling i gang, og vi i sundhedsdistrikterne er med til at føre udviklingen videre.

I Maniitsoq arbejder for tiden tre grønlandske sygeplejersker. En af dem har gennemgået videreuddannelse til narkosesygeplejerske, en anden er fast sygeplejerske i den psykiatriske hjemmesygepleje. Den tredje har orlov i forbindelse med videreuddannelse indenfor intensiv sygepleje.

Desuden er der ansat fem af de nye STI uddannede sundhedshjælpere, og der er optimisme med hensyn til den nye sundhedsassistentuddannelse. Her er foreløbig to personaler i gang. Flere står på venteliste og vil gerne videreuddanne sig.

Derfor - Kære Finn Becker-Christensen - hold inde med den gentagne kritik af uddannelserne.

Vi er flere i Sundhedsvæsenet, der tror på, at den "medicin", der kan kurere i hvert fald nogle af strukturproblemerne i Sundhedsvæsenet, hedder uddannelse og opkvalificering af personalet.

Peqqissaanermik Ilinniarfik fortjener al mulig opbakning. De yder et stort og kvalificeret stykke arbejde. Det er ikke deres skyld, at der er for få unge, der søger ind på sundhedsuddannelserne. Der er nemlig kamp om de unge mennesker i Grønland. De kan i vore dage vælge mellem mange flere uddannelsestilbud end for ti år siden.