Samlet tiltag mod tuberkulose

Tuberkulosen er »blot« en markør for hvordan mennesker lever og har det. Det, der skal samarbejdes om er bedre vandforsyning, bedre ernæring, forbedring af hygiejniske forhold, renovering af eksisterende boliger, mulighed for nybyggere af selvbyggerhuse, forbedring af de sociale forhold generelt ...

Fredag d. 22. marts 2002
Edward Geisler
Emnekreds: Politik, Sundhedsvæsenet.

Kære Asii

Tak for dine meget relevante spørgsmål af 18. februar 2002, som jeg har svaret dig direkte på den 26. februar og hermed også giver befolkningen mulighed for at få indsigt i.

Jeg kan med glæde meddele at Embedslægens seneste rejse til Nanortalik har givet mere opløftende resultater i forhold til de ellers nedslående tal der var på Tuberkuloseområdet.

Ad 1. Embedslægen har registreret 42 tilfælde i år 2001 og 12 tilfælde i de første 2 måneder i 2002. Jeg vedlægger opgørelserne både på landsplan og for Nanortalik distrikt.

Ad 2. Der har ikke været konstateret udbrud for anden gang i Nanortalik, da det er det "samme" forløb der er i gang og der ikke er tale om en epidemi.

Ad. 3+4+5. På baggrund af opblussen af tuberkulose i Nanortalik har jeg orienteret Landsstyret om situationen i Nanortalik den 10. januar 2002. På den baggrund har Direktoratet for Sundhed indkaldt andre relevante direktorater og KANUKOKA til en drøftelse af situationen samt hvilke tiltag direktoraterne og KANUKOKA skal foretage for at forhindre fremtidige opblussen af tuberkulose i Grønland.

Sundhedsvæsenet har nu screenet befolkningen i Nanortalik distrikt og alle patienter under igangværende behandling er blevet kontrolleret. Ligeledes har sundhedsvæsenet givet nogle mennesker forebyggende medicinsk behandling, for at forhindre at de får tuberkulose. Lægerne har udarbejdet retningslinier for, under hvilke forhold der skal startes medicinsk behandling. For at foretage en løbende opfølgning er det aftalt, at TB-sygeplejersken fra Nuuk skal til Nanortalik 1 gang om måneden ind til videre for at kontrollere patienterne og rådgive på området.

Ad 6. Der vil ikke være noget belæg for at sige at befolkningen i Nanortalik er mere usunde end andre steder i Grønland. Der er store sociale problemer hvor en del af befolkningen mangler arbejde og hvor bolig standarden er dårlig. Men det adskiller sig ikke væsentligt fra andre kommuner umiddelbart.

Ad 7. Jeg tager tuberkulose situationen i Nanortalik meget alvorlig og jeg vil gøre mit for at informere og medinddrage andre relevante samarbejdspartnere for at afklare for parterne hvilke forhold der har indflydelse på hvorfor tuberkulosen blusser op.

Tuberkulosen er "blot" en markør for hvordan mennesker lever og har det. Det, der skal samarbejdes om er bedre vandforsyning, bedre ernæring, forbedring af hygiejniske forhold, renovering af eksisterende boliger, mulighed for nybyggere af selvbyggerhuse, forbedring af de sociale forhold generelt dermed tilvejebringe flere arbejdspladser, bedre affaldshåndtering, etablering af veje, minimering af rygning og meget mere.

Med andre ord kan sundhedsvæsenet "kun" gøre noget ved symptomerne ved tuberkulosen, mens det først og fremmest er kommunerne og eventuelt med faglig bistand fra Hjemmestyret, der må afdække området samt fastlægge fremtidige planer for forbedringer på alle de føromtalte områder, som har stor indflydelse på befolkningens sundhed. Sundhedsvæsenet kan og skal ikke alene løfte denne tunge opgave.