Bedst mulige service til mindst mulige pris

TELE har kun den principielle holdning, at de kunder der bruger Internettet også skal bidrage til dækningen af de omkostninger, der er forbundet med at udvikle og vedligeholde det grønlandske telenet, og her er volumentakseringen den mulighed, vi finder bedst anvendelig og mest retfærdig.

Fredag d. 5. april 2002
Anton M. Christoffersen
Emnekreds: Informationsteknologi, Infrastruktur, Internet.

Kære Klaus Georg Hansen

Det er jo ikke første gang, at du med subjektive udsagn forsøger at starte en "krig" mod TELE Greenland og den strategi, vi har fulgt gennem en årrække. Vi hilser din kritik velkommen, da det giver os mulighed for på saglig vis at redegøre for de resultater, vi har opnået, og hvad vi ser som trusler og muligheder for IT udviklingen i Grønland. Vi har skrevet en kronik (Sermitsiaq 15. marts, red) om volumentaksering i telenettet, og vi håber, at du har læst kronikken med interesse.

TELE vil gerne benytte dette læserbrev til at imødegå et par af dine udsagn, hvor vi føler, at du går efter manden og ikke efter bolden.

Den manglende interesse fra virksomheder og organisationer til at skabe en national billeddatabase får du næsten til at lyde som om, at det er TELE’s skyld, men her må vi gøre opmærksom på, at du tager helt fejl.

TELE og dets ejer har kun én interesse, og det er, at alle skal kunne kommunikere til den lavest mulige pris. Prissætningen af de teletjenester vi tilbyder, skal tage udgangspunkt i produktionsomkostningerne og må ikke være diskriminerende. Det betyder i daglig tale, at vi følger ensprissystemet. Et prissystem som inden for telebranchen bliver mere og mere udbredt internationalt. Som eksempel kan det nævnes, at der tidligere var mange takstzoner i Danmark - i dag er der kun to. Internationalt betaler du heller ikke længere efter hvor store afstande du kommunikerer over, men efter hvad det er for en service og kvalitet du ønsker at få .

Lad være med at beskylde TELE for at have nogle snævre virksomhedsøkonomiske interesser, og embedsfolkene for at have deres egne interesser. Det er jo ren utopi, og bestemt ikke et sagligt og veldokumenteret udsagn.

TELE har som målsætning og har gennem snart mange år bevist, at vi kun har een interesse, og det er at tilbyde vore teletjenester til den lavest mulige pris. Taksterne er stille og roligt blevet sat ned år for år og vi har generelt et takstniveau, der med tilbørlig hensyntagen til de enkelte områders produktions- og markedsvilkår absolut tåler sammenligning med taksterne i vore nabolande.

TELE har ikke et "massivt kapacitetsproblem" og hvorfor i alverden skulle vi modarbejde udbredelsen af Internettet? TELE har kun den principielle holdning, at de kunder der bruger Internettet også skal bidrage til dækningen af de omkostninger, der er forbundet med at udvikle og vedligeholde det grønlandske telenet, og her er volumentakseringen den mulighed, vi finder bedst anvendelig og mest retfærdig.

I det følgende, hvor du gennemgår en "Opsplitning af TELE Greenland A/S" og "Tre nødvendige tiltag", bliver dine udsagn lidt uoverskuelige og kaotiske. Vi kan følge dig så langt, at du anbefaler en såkaldt tjenesteliberalisering, hvor Hjemmestyret skal udbygge og drive teleinfrastrukturen (trafikmaskinen) og hvor nogle teletjenester dels skal være i fri konkurrence og andre skal være finansieret gennem en servicekontrakt. Hertil kommer, at du anbefaler, at telekommunikationen ind og ud af Grønland skal liberaliseres (du kalder det en decentralisering - men det er vel liberalisering du mener), og endelig skal alle have faste internetforbindelser til "meget" lave priser, som må antages at skulle være under kostpriserne og dermed blive betalt over skattebilletten.

Vi har svært ved at finde sammenhæng i din argumentation, men vi anbefaler dig at læse den uvildige og saglige rapport der er udarbejdet af Andersen Management International med titlen "Konsekvensanalyse af 3 scenarier for liberalisering af den grønlandske telesektor". Du kan fortsat finde den på TELE’s hjemmeside.

TELE Greenland lytter med interesse til dine og andres kommentarer for at lære meste muligt. Hvad angår den nye prispolitik "Volumentaksering" er det jo ikke en fiks idé, vi lige har fået, men en problematik, vi har arbejdet med gennem flere år. Vi er fortsat overbevist om, at det er den rigtige vej vi går, men der er naturligvis en årsag til, at vi i et år tilbyder vore kunder en prisgaranti, hvor de vil modtage en opgørelse, hvor de kan se, hvad det vil koste efter det gamle takseringsprincip og efter den nye volumentaksering, men hvor der kun vil blive opkrævet det beløb, der er lavest. Årsagen er helt enkelt, at ved det nye volumentakseringsprincip kan der være forhold, som vi ikke har været tilstrækkelig opmærksomme på eller direkte har undervurderet, og det skal ikke komme vore kunder til skade. Vi har mulighed for i det kommende år at tilrette systemet, så det bliver bedst mulig for alle vore kunder, og Landsstyret har stadig om et år mulighed for at beslutte, om vi skal have volumentaksering eller ej.