Fjern den nedværdigende ordning!

Jeg begrunder min ansøgning med at vi alle er bekendt med at man for nylig har tildelt en person i sin bedste alder, efter blot nogle få år i sit arbejde, adskillige millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse.

Fredag d. 5. april 2002
Judithe Therkelsen
Emnekreds: Sociale spørgsmål.

Jeg har tjent samfundet i alt i 38 år, deraf de sidste 25 år som ansat i en forretning. På grund af min alderdom bliver jeg pensioneret til efteråret fra den 1. oktober.

Det var på denne baggrund at jeg henvendte mig til Aasiaat Kommuneat for at høre nærmere om alderspension. Der fik jeg at vide, at jeg ikke kan få tildelt alderspension, efter sigende fordi min mand er tjenestemand.

Det er meget skuffende, for jeg må betragte mig som et værdiløst menneske fra efteråret, skønt jeg som alle mennesker vil stå op om morgenen, og spise - naturligvis hvis det kan lade sig gøre - sund mad, og må købe nyt tøj og fodtøj, når det gamle er blevet slidt op, hvis jeg ikke skal blive hjemme resten af livet.

Det der allerede er begyndt at nage mit sind fra i dag af er følgende: At jeg ikke længere vil være i stand til at bidrage til indtjeningen med én eneste øre, skønt jeg er helt klar over at vore udgifter ikke vil blive reduceret fordi jeg trækker mig tilbage fra arbejdslivet.

Da det normalt ikke gør ondt at få afslag, vil jeg ansøge Landsstyret om at tildele mig pension til resten af mit liv, da jeg jo som bekendt har tjent samfundet i 38 år. Jeg begrunder min ansøgning med at vi alle er bekendt med at man for nylig har tildelt en person i sin bedste alder, efter blot nogle få år i sit arbejde, adskillige millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse.

Såfremt min ansøgning ikke kan efterkommes vil jeg kræve at Landstinget på dets næstkommende samling fjerner den umenneskelige ordning, der gør ældre mennesker til nogle værdiløse individer. Enhver kan nemlig ikke acceptere at få sådan en behandling når man har arbejdet i så mange år.