Linedans på kanten af kollaps

Det klinger hult, når samme ledelse blev valgt på at gå imod kammerateri og pamperi, og handler stik modsat, som da tre tunge erhvervsfolk og tidligere danske ministre uden varsel blev fjernet fra Grønlands erhvervsmæssige flagskib, Royal Greenland A/S, for at give plads til grønlandske kammerater med meget lidt ballast og slet ingen international erfaring

Fredag d. 12. april 2002
Erik Holmsgaard
Emnekreds: Erhverv, Politik, Royal Greenland i krise, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
På kanten af kollaps
Signalforvirring
Grønland - hvorhen?
Fremmedfjendske


En usædvanlig skarp udtalelse fra Grønlands Arbejdsgiverforenings bestyrelse, som peger på flere tabuemner i den offentlige debat og retter voldsom kritik mod landsstyrepartiet Siumut, har skabt harme.

Blot ikke i Siumut.

Partiformand Hans Enoksen siger, at partiet tager arbejdsgivernes udfald med sindsro.

Sindsroen har imidlertid ikke bredt sig til det delvist offentligt ejede erhvervsudviklingsselskab Sulisa A/S. Her har adm direktør Elias Larsen reageret prompte på GAs kritik af Siumuts ledelse og meldt Sulisa ud af Arbejdsgiverforeningen.

På kanten af kollaps
Arbejdsgiverne mener, at Grønland befinder sig på kanten af et ledelsesmæssigt kollaps.

Et snarligt nyvalg til Landstinget kan rense luften, sikre politisk handlekraft og økonomisk stabilitet, hedder det i udtalelsen fra arbejdsgivernes bestyrelse.

Ifølge GA er splittelsen i Siumut nu så åbenlys, at den har bragt Grønland i en usikker situation. Splittelsen i det ledende landsstyreparti gennemsyrer hjemmestyrets administration, og GA hævder, at Landstingets lovgivningsinitiativer forsinkes eller helt standses på grund af politiske stridigheder i den politiske top.

Det betyder, mener GA, at store dele af erhvervslivet, specielt inden for bygge- og anlægssektoren, risikerer at blive sendt på vågeblus.

Signalforvirring
Arbejdsgiverne efterlyser bedre administrativ opfølgning på finansloven, og ifølge GA har landsstyrets problemer med at overholde den lovgivning, som Landstinget har vedtaget.

Det skaber store problemer for erhvervslivet, og det har en negativ indvirkning på beskæftigelsen, der i forvejen er faldende.

GA mener, at voldsomt stigende driftsudgifter i det offentlige, øget inflation og udhuling af bloktilskuddet fra Danmark er resultatet af politiske svaghedstegn, som desuden har begrænset de offentlige investeringer og også ført til et fald i de private investeringer.

Faldet i de private investeringer forklarer GA med politisk signalforvirring fra Siumut-toppen.

Grønland - hvorhen?
Adressen er klar nok: Jonathan Motzfeldt-fløjen ønsker pengeoverførslerne fra Danmark forhøjet. Over for denne holdning står en drabant på Siumuts stjernehimmel som Per Rosing-Petersen, der kræver selvstændighed fra Danmark "og danskerne hen, hvor peberet gror," som det udtrykkes.

Signalforvirringen skaber undren og usikkerhed, mener GA og stiller spørgsmålene: "Hvor er Grønland på vej hen? Er Grønland på vej mod isolationisme og selvtilstrækkelighed i en verden, der er rykket tættere sammen?"

Fremmedfjendske
GAs bestyrelse peger på, at Grønland nu og fremover har et stort behov for tilkaldt uddannet arbejdskraft, for at få det moderne samfund til at fungere.

I det lys rettes en appel til landets poliske ledere om at tage godt mod alle, der tager en tørn for den fortsatte udvikling af det grønlandske samfund.

"De fremmedfjendske holdninger, som den nye Siumutledelse har gjort sig til talsmænd for passer dårligt til et parti, der vil fremad.

Og de klinger hult, når samme ledelse blev valgt på at gå imod kammerateri og pamperi, og handler stik modsat, som da tre tunge erhvervsfolk og tidligere danske ministre uden varsel blev fjernet fra Grønlands erhvervsmæssige flagskib, Royal Greenland A/S, for at give plads til grønlandske kammerater med meget lidt ballast og slet ingen international erfaring.

Det var en nationalistisk holdning, der har fået den udenlandske bankverden til at rette søgelyset mod Grønland og skærpe kravene til den fremtidige långivning til den gældsplagede koncern. Grønland er uanset, hvad visse politikere måtte mene, en del af den globale verden," siger GAs bestyrelse og konstaterer, at Grønland brug for politikere, der baserer deres virke på forstand og handlekraft i stedet for på følelser.