Selvstyre med identitetsproblemer

Jeg er ked af at måtte sige det, men ingen vil i dag erkende, at lige meget hvilken sprog man bruger, så ser man udelukkende ser på problemstillingerne med en mentalitet og tankegang man uden forbehold har overtaget udefra

Mandag d. 15. april 2002
Max Madsen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

I forbindelse med selvstyrekommissionens manglende fokusering på de grundlæggende faktorer i deres bestilte arbejde, tillader jeg mig at komme med følgende kommentarer.

I forbindelse med vigtige emner såsom selvstyre og international identitet, vil jeg gøre opmærksom på, at sådanne vigtige og fundamentale emner ikke kun kræver sin berettigelse ud fra et stykke politisk bestilt arbejde i et moderne demokrati.

Sådanne fundamentale og vigtige emner skal ikke baseres alene ud fra respektive arbejdsgiveres særinteresser som værende politisk stykke koldt værktøj i en forholdsvis kort valgperiode, i et uintelligent demokrati.

Emner med så stor en vigtighed er i sig selv en del af den identitet, vi indbyrdes selv skal forholde os til og som vi samlet viser udad til i den internationale verden. En grundlæggende identitet som vi giver videre til vore efterkommere og som vil blive lagt mærke til.

Når fremtrædende politikere(embedsmænd) eksperter, aviser eller andre instanser end ikke vil fokusere på sådanne grundlæggende faktorer og perspektiver, så viser det mere om dem end de selv vil erkende.

I medierne i dag har man mere travlt med at fokusere på hvad man skal kalde sig selv og hvordan man selv mener man bruger sin tankegang.

Man fokuserer udelukkende på de sekundære problemstillinger.

De primære problemstillinger fokusere man ikke på.

Når man anvender et uintelligent demokrati, så har ikke mindst fremtrædende politikere og diverse medier, et ansvar for hvilken niveau den fremtidige debat omkring selvstyre og identitet skal foregå på.

Derfor skal de også til folket melde klart ud omkring de grundlæggende problemstillinger og holdninger, ikke kun melde ud med populistiske holdninger som bliver misforstået. (respektive skal ikke kun pleje deres særinteresser i samfundet.)

Jeg mener ikke, at en gruppe er kompetente nok til at lave et så vigtigt et arbejde, hvis man ikke ud fra egen kulturbaggrund fokuserer på hvilke grundlæggende værdier man vil basere samfundet på især i forbindelse med så vigtige spørgsmål .

Jeg er ked af at måtte sige det, men ingen vil i dag erkende, at lige meget hvilken sprog man bruger, så ser man udelukkende ser på problemstillingerne med en mentalitet og tankegang man uden forbehold har overtaget udefra.

Alle som har noget at skulle have sagt, har eller anvender en mentalitet og system som ikke er baseret ud fra vores herfra eskimoiske kulturbaggrund.

Vi kommer ikke videre før vi har erkendt det.