At høre efter

Det er kernen i alle taskenspillertricks at få folk til at koncentrere sig om noget perifert i stedet for det centrale - på engelsk taler man om at trække en rød sild hen over sporet. Winthers henvisning til den mangelfulde grønlandske betalingsbalancestatistik er sådan en rød sild

Tirsdag d. 23. april 2002
Martin Paldam
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Økonomi.

JEG HAR fra tid til anden diskuteret med Grønlands økonomiprofessor Gorm Winther (GW). Det er ikke så underligt, for jeg tilhører det politiske centrum og hovedstrømmen inden for vores fælles fag. GW tilhører en af de mindste grupper indenfor venstrefløjen, og også en lille og speciel gruppe på det faglige plan. Den diskussion, vi har for tiden, drejer sig dog om så elementær økonomi, at jeg har svært ved at tro, at en kollega kan misforstå sagen. Så jeg tror, at han bevidst forsøger at vildlede folk.

For at sløre det faglige påstår han nu, at jeg ikke har hørt, hvad han sagde - og det er jo den klassiske måde at trække i land på, men jeg ikke den eneste, der hørte det. Det er endog så heldigt, at der står en sammenfatning på DR's Orienterings hjemmeside. Han sagde, hvad mange grønlændere elsker at høre: At danske offentlige udgifter til Grønland næsten ikke koster danskerne noget, fordi "pengene vender tilbage til Danmark". Jeg benægter ikke, at næsten alle pengene vender tilbage til Danmark, men de ville alle sammen være forblevet i Danmark, hvis de blev givet ud hernede. Hovedsagen er derfor dét, som pengene bruges til i første omgang. Her gør det en forskel på 100 pct., om de bruges i Grønland eller i Danmark. Om de herefter vender tilbage til Danmark eller forbliver hernede, gør derfor ikke den store forskel.

Det er kernen i alle taskenspillertricks at få folk til at koncentrere sig om noget perifert i stedet for det centrale - på engelsk taler man om at trække en rød sild hen over sporet. Winthers henvisning til den mangelfulde grønlandske betalingsbalancestatistik er sådan en rød sild. Jeg hørte præcis, hvad GW sagde, da han blev interviewet, og jeg lagde omhyggeligt mærke til, at han "glemte" hovedsagen. Den "glemte" han også i JP 13/4. Det var netop dét, jeg reagerede imod.

Lad os derfor konkludere: Når danske skatter bruges til offentlige udgifter i Grønland i stedet for til offentlige udgifter i Danmark, koster det de danske skatteydere en smule mere end 100 pct. af beløbet. Om denne smule er tre eller syv pct. kan vi ikke sige pga. den mangelfulde grønlandske betalingsbalancestatistik.