Flytrafiksituationen til Sydgrønland

Beflyvningen af Sydgrønland dels fra Island, dels fra Danmark, har i mange år ikke været fuldt tilfredsstillende, og fartplanerne og beflyvningsfrekvensen har ikke været til turismebranchens fulde gavn. Derfor ses der gode udviklingsmuligheder i en hyppigere og mere stabil frekvens

Mandag d. 29. april 2002
Salik Hard
Emnekreds: Infrastruktur, Turisme.

Nanortalik Tourism Service, Qaqortoq Turistforening, Narsaq Tourist Office, South Greenland Tourist Information samt Blue Ice A/S har følgende bemærkninger til situationen omkring SAS’s ophør af beflyvning til Grønland, og efterfølgende Air Greenlands planer om kun at beflyve Kangerlussuaq i fremtiden:

Turismerepræsentanterne er stolte af at vort lands nationale flyselskab tilsyneladende kan magte den store opgave at beflyve Grønland fra Danmark alene. Repræsentanterne bifalder Air Greenlands planer om indkøb af nye og tidssvarende flytyper. Dette skaber nogle spændende beflyvningsmønstre som turismebranchen i Sydgrønland kan se et potentiale i.

Det er dog vigtigt at iagttage, at der skabes den nødvendige kapacitet, således der ikke opstår flaskehalse ved at beflyve Sydgrønland via Kangerlussuaq.

Beflyvningen af Sydgrønland dels fra Island, dels fra Danmark, har i mange år ikke været fuldt tilfredsstillende, og fartplanerne og beflyvningsfrekvensen har ikke været til turismebranchens fulde gavn. Derfor ses der gode udviklingsmuligheder i en hyppigere og mere stabil frekvens, ved at der flere gange om ugen vil være forbindelse med Danmark fra de tre sydgrønlandske byer, samt i de dage, der er hensigtsmæssige for turismebranchen - hele året rundt. Det er dog vigtigt, at der skal være mulighed for samme-dags- forbindelse København-Kangerlussuaq-Narsar-suaq-Qaqortoq-Narsaq og Nanortalik.

Turismerepræsentanterne opfordrer dog til, at der i højsæsonen indchartres et fly, der skal beflyve København-Narsarsuaq, 2-3 gange om ugen, da efterspørgslen efter at kunne flyve direkte til Narsarsuaq og København er til stede og i vækst.

Endvidere er det vigtigt for turismebranchen i Sydgrønland, at der fastholdes nuværende priser over Atlanten, selv om der skal flyves via Kangerlussuaq til Sydgrønland.

Som tidligere nævnt har trafikstrukturen til Sydgrønland i alt for mange år ikke været optimal, og der ses nu mulighed for at der kan skabes en struktureret, stabil og troværdig trafikstruktur både for fly- og skibstrafikken. Vi er derfor åbne for et tæt samarbejde med Air Greenland om de nye planer, hvis det ønskes.