Moderniseringen af kutterflåden er standset

Når man betragter det kystnære fiskeri, kan man se at der stadigvæk bruges en del kuttere, der er mere end 20 år gamle, ligesom nogle af kutterne er over 30 år gamle. Skønt kravene fra forbrugernes side er blevet skærpet, er der på den anden side ingen politisk støtte at hente til initiativerne til at udvikle det kystnære fiskeri

Fredag d. 3. maj 2002
Mads Peter Grønvold
Emnekreds: Fiskeri.

For resten af året må det kystnære fiskere ikke længere få tildelt ESU-tilskud til anskaffelse af fartøjer, idet ESU-bevilllingen allerede er blevet brugt op.

På det seneste har man påpeget, at den kystnære fiskeriflåde trænger til at blive moderniseret, således at man imødegår de seneste års krav fra forbrugerne. Politikerne er bekendt med at det er blevet nødvendigt at modernisere kutterflåden.

Hvorfor skal der så på den anden side bruges en mindre bevilling til udviklingen af kutterflåden, når man er bekendt med hvor stort behovet er.

Eksempelvis var der en del forespørgsler fra ansøgerne om hvornår der vil blive ydet ESU-tilskud, da finansudvalget var på rundrejse i såvel Diskobugten som i Sydgrønland.

Men hvad sker der i virkeligheden? Bevillingerne til ESU er allerede blevet opbrugt på nuværende tidspunkt af året, skønt der endnu ikke er blevet ydet tilskud til nogle ansøgere. Hvorfor er bevillingerne allerede blevet brugt op?

På det politiske område har man blandt andet glemt initiativerne til at udvikle den kystnære flåde, hvilket er uacceptabelt efter min mening.

I de seneste år har man taget en politisk beslutning om at bevillingerne til ESU-området skal nedtrappes, eksempelvis er ESU-midlerne blevet reduceret med 60 procent i løbet at de sidste tre år. Man må derfor sige, at initiativerne til at udvikle den kystnære fiskeriflåde dermed er blevet standset.

Efter min mening kan denne handling ikke accepteres. Politikerne er klar over at fiskerne ikke kan løfte opgaven med at finansiere en eventuel udskiftning af den kystnære flåde alene. Derfor er det ikke passende at man begynder at reducere Landstingets bevillinger endnu før man politisk har sikret andre finansieringsmuligheder.

Når man betragter det kystnære fiskeri, kan man se at der stadigvæk bruges en del kuttere, der er mere end 20 år gamle, ligesom nogle af kutterne er over 30 år gamle. Skønt kravene fra forbrugernes side er blevet skærpet, er der på den anden side ingen politisk støtte at hente til initiativerne til at udvikle det kystnære fiskeri.

Fra Kattusseqatigiits side har vi udtalt os i Landstinget, at vi er imod reduceringen af ESU-midlerne, ligesom vi har udtalt os at den linie er upassende.

Såfremt det kystnære fiskeri skal have en reel politisk støtte, mener jeg, at man må forbedre finansieringsmulighederne. Personligt har jeg rettet adskillige henvendelser til Landsstyret, dog uden resultat.

Til sidst vil jeg udtrykke min håb om at pressen vil tage sagen op med interesse.