1. Indledning

Blandt forældrene er svarene mere brogede. Godt nok svarer langt hovedparten, at det er vigtigt, at der er en integrationsordning. Det er imidlertid først og fremmest de grønlandske forældre, der udtrykker sig på denne måde. Der er samtidig stor forskel på vurderingen af, om integrationsordningen fungerer godt. Cirka 40% af de danske forældre tilkendegiver, at ordningen ikke fungerer godt, hvor det tilsvarende tal for de grønlandske forældre er knap 8%

Lørdag d. 4. maj 2002
Flemming Østergaard Hansen
KL's Børne- og Kulturkontor
Søren Christiansen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Sociale spørgsmål, Sprog, Uddannelse.

Indhold:


1. Indledning
1. Indledning 1.1 Formål 1.2 Metodik og organisering 1.3 Den praktiske gennemførelse af undersøgelsen 1.4 Spørgeskemaundersøgelse 1.5 Interviews 1.6 Styregruppe


2. Resumé
Formålet med integrationsordningen Integrationsordningen generelt Kultur og levevis Samvær Sproget Undervisningen Undervisningsmidler Særligt tilrettelagt undervisning To-sprogede læringsmiljøer Skole/hjemsamarbejde


3. Vurderinger og anbefalinger
3.1 Formålet med integrationsordningen 3.2 Målgruppen for integrationsordningen 3.3 Integrationsproblematikken som et isoleret skoleproblem 3.4 Særligt tilrettelagt undervisning 3.5 To-sprogede læringsmiljøer 3.6 Forældre, skole og integrationsordningen 3.7 Forskel på Nuuk og resten af Grønland


4. Indførelsen af integrationsordningen5. Formålet med integrationsordningen6. Fokusområder7. Integrationsordningen generelt
7.1 Medarbejdere Hvem skal gøre noget ? 7.2 Forældre Hvem skal gøre noget ? Kendskab til ordningen Hvem skal gøre noget ? 7.3 Interviews


8. Kultur og levevis
8.1 Forældre Grønlandske normer og omgangsformer Danske normer og omgangsformer Hvem skal gøre noget ? 8.2 Medarbejdere Grønlandske normer og omgangsformer Danske normer og omgangsformer Hvem skal gøre noget ? 8.3 Interviews


9. Samvær
9.1 Forældre Omgås grønlandske og danske voksne hinanden privat ? Hvem skal gøre noget ? Omgås grønlandske og danske børn hinanden privat ? Hvem skal gøre noget ? 9.2 Medarbejdere Omgås grønlandske og danske voksne hinanden privat ? Hvem skal gøre noget ? Omgås grønlandske og danske børn hinanden privat ? Hvem skal gøre noget ? 9.3 Interviews


10. Sproget
10.1 Forældre Grønlandsk Dansk Hvem skal gøre noget ? 10.2 Medarbejdere Grønlandsk Dansk Hvem skal gøre noget ? 10.3 Interviews


11. Undervisningen
11.1 Forældre Undervisningen i grønlandsk Undervisningen i dansk Undervisningen generelt Hvem skal gøre noget ? 11.2 Medarbejdere Undervisningen i grønlandsk Undervisningen i dansk Undervisningen generelt Hvem skal gøre noget ? 11.3 Interviews


12. Undervisningsmidler
12.1 Medarbejdere Grønlandske undervisningsmidler Hvem skal gøre noget ? Danske undervisningsmidler Hvem skal gøre noget ? 12.2 Interviews


13. Særligt tilrettelagt undervisning
Hvem skal gøre noget ? Hvem skal gøre noget ? 13.1 Interviews


14. To-sprogede læringsmiljøer
Hvem skal gøre noget ? 14.1 Interviews


15. Skole/hjem-samarbejde
15.1 Forældre Hvem skal gøre noget ? 15.2 Medarbejdere 15.3 Interviews


Undervisning og skole/hjem-samarbejde
1. Undervisningen Undervisningen i grønlandsk Undervisningen i dansk 2. Skole/hjem-samarbejde