4. Indførelsen af integrationsordningen

I interviewene har flere af skoleledelserne givet udtryk for, at det var et problem, at kommunalbestyrelsen umiddelbart før sommerferien træf beslutning om at lave en ny handlingsplan. Den meget korte tid til at foretage ændringer medførte stor utryghed hos både medarbejdere og forældre

Lørdag d. 4. maj 2002
Flemming Østergaard Hansen
KL's Børne- og Kulturkontor
Søren Christiansen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Sociale spørgsmål, Sprog, Uddannelse.

Kommunalbestyrelsen i Nuup Kommunea vedtog den 3. april 2000 en handlingsplan for arbejdet med at implementere Hjemmestyrets bekendtgørelse om supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk, samt modersmål, der skulle træde i kraft den 1. august 2000.

Det fremgik blandt andet af handlingsplanen, at de kommende 1. klasser skulle dannes helt i overensstemmelse med bekendtgørelsens intentioner og bestemmelser, de daværende M-klasser skulle videreføres som hold i alle fag, og de "danske" klasser skulle videreføres uændret i de kommende skoleår.

Den 13. april 2000 blev samtlige forældre og elever i de daværende modtagelsesklasser og ikke-grønlandsksprogede klasser via et brev fra Kultur & Undervisningsforvaltningen orienteret om indholdet i handlingsplanen.

I begyndelsen af november 2000 blev samtlige forældre og elever i folkeskolerne i Nuuk orienteret pr. brev af Kultur & Undervisningsforvaltningen om arbejdet med tilrettelæggelsen af undervisningen i de integrerede klasser, H-klasser og "danske" klasser.

Kommunalbestyrelsen i Nuup Kommunea vedtog på baggrund af indstilling fra en nedsat arbejdsgruppe og de indhøstede erfaringer en ny handlingsplan for integrationsordningen gældende for skoleåret 2001/2002. Handlingsplanen betød blandt andet, at de "danske" klasser på 9. - 11. klassetrin og H-klasserne skulle videreføres med visse modifikationer, samt at gruppen af dansksprogede elever i de kommende 1. klasser skulle samles på færre klasser. Det samme skulle gælde for de kommende 2. klasser.

Den 10. juni 2001 blev skolerne informeret pr. brev om den vedtagne handlingsplan. Det fremgik således, at der i samråd med forældrene skulle foretages en revurdering af sammensætningen af de kommende 1. klasser og 2. klasser.

Den nye handlingsplan medførte nogen kritik. Blandt andet blev de korte tidsfrister kritiseret. På Kangillinnguit Atuarfiat var der det særlige problem, at handlingsplanen ville medføre en meget stor koncentration af dansksprogede, enkeltsprogede elever. På baggrund af sidstnævnte problemstilling besluttede kommunalbestyrelsen den 8. august 2001, at ændre elevsammensætningen i de berørte klasser på Kangillinnguit Atuarfiat.

I interviewene har flere af skoleledelserne givet udtryk for, at det var et problem, at kommunalbestyrelsen umiddelbart før sommerferien træf beslutning om at lave en ny handlingsplan. Den meget korte tid til at foretage ændringer medførte stor utryghed hos både medarbejdere og forældre. Samtidig er det et problem, at politikken på området ikke ligger fast, men ændres med jævne mellemrum.

En del medarbejdere og forældre har givet udtryk for, at integrationsordningen er presset ned over hovedet på de berørte parter, som ikke har været tilstrækkeligt inddraget i processen. Det har medført resignation og manglende ejerskab.

Mange forældre tilkendegav i interviewene utilfredshed med, at der har været et lavt informationsniveau i forbindelse med de nye tiltag, både fra kommunens og hos skolernes side.