Skjulte bestræbelser på en affolkning

Hvad er der blevet af de personer, der gennem årene har fremsat flotte ord med deres skarpe tunger, og som til tider gav sig selv ufattelige goder i deres iver for at lade som om de arbejdede? Man kan ikke sige andet end at Siumut i de foregående år har siddet på topposterne i selskabets ledelse, bestyrelse, repræsentantskab, og sågar i den politiske ledelse

Fredag d. 10. maj 2002
Jørgen Vetterlain
Emnekreds: Bygder, Erhverv, Infrastruktur, Politik.

I takt med starten af det nye årtusinde er de svære levevilkår i Grønland blevet mere synlige dels som følge af faldet i verdensmarkedspriserne på fisk og dels udygtighed til at afskaffe de enorme driftsudgifter.

Grønlands indtjeningskilde, Royal Greenland, har kørt med utroligt mange problemer i adskillige år, og for at lappe på noget af såret bevilges der til tider penge fra landskassen, sådan som det også var tilfældet i slutningen af 2001. Men man kan ikke hele de dybereliggende problemer gennem lappeløsninger alene! Da vi overtog problembarnet for at lede det selv, har vi haft store problemer, sandsynligvis også som følge af de enorme indkøb, der må have været uforståelige for de udenlandske aktionærer.

Nogle af fabrikkerne kan sikkert køre rentabelt, men man har sammen med ejerkredsen mere eller mindre ignoreret de mere problematiske og ikke vedligeholdte fabrikker, som ikke kan hamle op med tidens krav, drevet dem overfladisk, hvilket sandsynligvis også er skyld i selskabets skrantende økonomi.

Men hvor står partiet Siumut, der hele tiden har siddet ved roret siden hjemmestyrets indførelse, i denne sag? Hvad er der blevet af de personer, der gennem årene har fremsat flotte ord med deres skarpe tunger, og som til tider gav sig selv ufattelige goder i deres iver for at lade som om de arbejdede? Man kan ikke sige andet end at Siumut i de foregående år har siddet på topposterne i selskabets ledelse, bestyrelse, repræsentantskab, og sågar i den politiske ledelse.

Jeg vil vende tilbage til mit emne: Vi går til landstingsvalg indenfor et års tid, såfremt det nuværende landsstyre ikke bryder sammen, hvilket er at foretrække som vælger, for når man tænker på alle de negative hændelser, der er sket i den politiske ledelse af landet siden det sidste landstingsvalg, må der gives mulighed for at starte forfra.

Bør vi, der af vane har stemt på Siumut, endnu engang stemme på kandidater fra Siumut? Svaret ligger hos de enkelte vælgere.

Vil det være retfærdigt, at give det pågældende parti, endnu en mulighed for at øve større ødelæggelser i Grønlands udvikling? Vil det være retfærdigt at forsvare det stadig udbredte og meget synlige kammerateri og give de ledende folk endnu en chance? Her i starten af det nye årtusinde må man tro at vi bør tænke os om

der er ingen vej uden om, så lad os stemme på nye folk, der kan føre en kompetent politik, og lad være med stemme på dem, der i nervøsitet foragter deres nyskabende kolleger som ønsker at arbejde i retfærdighedens navn, i stedet for blot at tale om det!

På en usynlig måde bliver nogle byer forfordelt og deres fabrikker bliver lukket, mens man bevilger enorme summer til andre steder, og således genindfører G-60-politikken ved at forlede folk til at flytte til andre byer mod deres vilje. Det er et udtryk for hykleri, og hvis man er uenig i det kan man kun stoppe det ved at stemme på andre end dem, man vanligt stemmer på. I disse år er Siumut nemlig gået helt væk fra sin oprindelige politik, og har på det skammeligste foretaget en højredrejning. Naturligvis må dem, der ønsker det, fortsat følge denne kurs, men hvis de gør det, kan de ikke hjælpe landets største parti gennem tiderne til at ændre kurs, og det vil resultere i en endnu mere ulige udvikling i de beboede steder i Grønland.

De rige vil blive endnu rigere, og de mindrebemidlede må anstrenge sig hårdt for at følge med. Det er baggrunden for svækkelsen af Siumut som parti, som andre partier eller kandidatforbund har draget nytte af.

Siumut, hvor vil du føre os hen?