Allerede 7. maj 2002

Jeg har sammen med de ansvarlige Landsstyremedlemmer beklaget klart, hvad det var passeret af overskridelserne i Uddannelses- og Socialområdet. Men at beskylde mig direkte til et signalere om, "at det er legalt at forbruge midler fra samfundets fælleskasse uden om finanslovens rammer," fra IA formand Josef Motzfeldts side er ingen sandhed

Fredag d. 17. maj 2002
Jonathan Motzfeldt
Emnekreds: Love og konventioner, Politik.

Jeg har sammen med de ansvarlige Landsstyremedlemmer beklaget klart, hvad det var passeret af overskridelserne i Uddannelses- og Socialområdet. Men at beskylde mig direkte til et signalere om, "at det er legalt at forbruge midler fra samfundets fælleskasse uden om finanslovens rammer," fra IA formand Josef Motzfeldts side er ingen sandhed.

Som forhenværende Landsstyremedlem Josef Motzfeldt er bekendt med, har Landsstyret allerede 7. maj 2002 sendt "vedr. tillægsbevillingsansøgning til Undervisnings- og Sociale institutioner" til Landstingets Finansudvalg. Det viste, at Landsstyret tager budgetopfølgningen alvorligt, og at vi gør hvad vi kan for at rette op på de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelse her i 2002. Landskassens regnskab 2001 er nu oversendt til Revisionsudvalget, som nu har arbejdet med den videre behandling. Landsstyret vil i sagens natur vil stille alle de oplysninger til rådighed, som Revisionsudvalget får brug for. Hvad angår uddannelsen har jeg nævnt indkvarteringsudgifter som eksempel.

Vi har i Landsstyret forstået, at Revisionsudvalget arbejder videre med de bemærkninger , der er fremsat fra partierne under behandlingen af punktet Landskassens Regnskab 2001.