Kejserens ny klæder

Der leves et liv hvor der ingen anden mening er, end at kunne få hverdagen til at fungere økonomisk udelukkende med øje for dagen i dag, uden de grundlæggende indsigts- og overvejelses muligheder vi rent faktisk har til rådighed

Tirsdag d. 28. maj 2002
Max Madsen
Emnekreds: Kultur og samfund, Rigsfællesskab og selvstyre.

Fornægter det officielle Grønland åbenlyst de grundlæggende og endnu uskrevne værdinormer som er givet fra Grønlands egen kulturbaggrund og fortid, fordi det officielle moderne Grønland, udelukkende har til hensigt, helt uden forbehold at indfri den internationale politiske korrekthed og forventning som lægges udefra?

Se bare på den nye informationskampagne der skal iværksættes omkring bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer.

En kampagne med henblik på, at befolkningen hvis forfædre før i tiden var i stand til, uden en organiseret og systematisk samfundsudvikling som ikke var på bekostning af miljø og medmennesker, men tværtimod via en samhørig og bæredygtig kultur som har overlevet i den ultimative og barske natur, i dag skal informeres omkring forståelsen af den i dag udefra "politisk korrekte" opfattelse omkring en "bæredygtig udnyttelse" af naturens ressourcer.

En informations kampagne på baggrund af pres, som er hjemsted for folkefærd og mentaliteter, som i den grad fornægter og manipulere med sandheden og naturens orden, i og omkring opfattelsen og forståelsen af naturen og tingenes tilstand, og det alene på baggrund af egne kortsynet økonomiske særinteresser.

De helt elementære værdier omkring opfattelsen af arbejde og familielivets forpligtigelser i det moderne samfund vi lever i, der har folket på gaden også svært ved i længden at forholde sig til en samhørighed og mening, og derfor bliver der også her anvendt en masse ressourcer til kampagner således at man bliver tilpasset det moderne samfund som passive tilskuere.

Hvad bliver den næste kampagne som vi udefra skal indoktrineres med?

Hvorfor ikke fokusere på herfra relateret kampagner? Kampagner som informere almenfolket om værdier baseret fra vores egen kulturbaggrund og som er implementeret i det moderne samfund og system med den viden vi i dag har.(kan være konsensus politik)

For mig at se, er det ikke så mærkeligt, at vi med en så stolt kulturbaggrund kan have svært ved at identificere os som bevidste mennesker eller folkefærd, når alle de grundlæggende normer og værdier som vi skal basere ores hverdag på, bliver dikteret enten udefra eller fra et eliteniveau, netop kun fordi de har en uhensigtsmæssig kompetence dertil.

Se blot på debatten om Grønland er en koloni eller ej. Hvem har kompetencen til at afgøre dette emne?

Har vi da ikke som et folkefærd en overhoved som vi kan forholde os til, i henhold til vores egen overbevisning som værende repræsentativ?

For mig at se kan det være svært når han frejdigt udtaler, at "vi er det vi selv føler vi er".

Problemet i det er, at vi lever i et retssamfund hvis regler og retningslinier er nedskrevet og som vi alle skal forholde os til, og er der modstridende opfattelser i det, er der jo ikke noget at sige til, at der opstår problemstillinger som skal nødvendigvis bearbejdes.

For mig at se er det endnu et bevis på, at vi har en ny udgave af historien om Kejserens nye klæder om igen.

Skriften på væggen
Når vi i dag ser på tidens og tingenes tilstand, det være sig lokalt eller globalt, vil vi hvad enten det er blandt sneklædte bjerge eller palmefyldte strande, i stadig stigende grad kunne se en hverdag og livsforløb, som holdningsmæssigt set er overfladisk baseret og som samtidig fornægter de grundlæggende kulturværdier/begreber og muligheder, som os er givet på baggrund af fortiden og tilværelsens mangfoldighed.

Vi er i stigende grad vidne til en holdningsløs og overflade baseret hverdagsliv, fyldt med en masse grundlæggende problemstillinger som skader krop og sjæl, men som ikke bliver fokuseret på, netop fordi man lever et overflade baseret liv.

Vi er i dag vidne til, at også vi ligesom alle andre moderne vestligt orienterede samfund, ukritisk opbygger et samfund hvor vi fornægter de grundlæggende perspektiver som gør, at vi kan relatere os til et liv i overensstemmelse med altet og derfor ikke kan forholde os til et liv i pagt med naturen, universet eller de højere magter som vi måske gerne vil.

Vi lever ikke længere et liv som vi kan betegne som værende overens med egne individuelle ønsker og hensigter om en bedre verden, ud fra de muligheder og kulturelle potentialer vi rent faktisk er i besiddelse af.

Konsekvenserne af den moderne holdningsløse og passive eksistens skader ikke mindst de ydre miljøer som er grundlaget for vores eksistens.

Derfor er det på tide at der seriøst fokuseres på de grundlæggende faktorer, som ligger til grund for alle problemerne.

Vi har muligheden for at vi en dag vil gøre vores til, at vi som ansvarsbevidste mennesker vil yde vores bidrag til tilværelsens mangfoldighed med henblik på en bedre verden.

Vi har muligheden for at komme med positive bidrag via en konstruktiv kritik, som er baseret på vores herfra kulturelle eksistensgrundlag og som os er givet af vore forfædre.

Vi har altså muligheden for på baggrund af, at samtidig med snakken om en eventuel kommende selvstyre proces, rent faktisk kan komme i den gunstige og forpligtigende position, at vi også konstruktivt kan komme med vores herfra holdninger og vurderinger angående de værdier og systemer vi anvender for at opbygge landet.

Ethvert land med respekt for egen fortid og kultur som har sådanne tanker, er jo i sagens natur nødsaget til også at fokusere på de helt grundlæggende perspektiver og værdier, fordi ethvert folk med respekt for egen kulturbaggrund lever ud fra de værdier den kulturbaggrund efterlader, således at man derfra skal bygge videre ud fra den indsigt og erfaring den respektive kulturbaggrund har givet i tilværelsens mangfoldighed.

En oplagt grund til at starte fra bunden i forbindelse med selvstyre debatten er også, at man derfor samtidig er i stand til at få hele befolkningen informeret om tingenes tilstand. Herunder skal forstås forskellen på systemet og værdierne vi i dag reelt basere vor hverdag og liv på, og de grundlæggende værdier man før i tiden anvendte.

Jeg personligt er af den opfattelse, at en stadig større del af befolkningen har svært ved at forholde sig til dagsordnen der ligger til grund for de store eksistens og indkomst forskelle der findes i landet.

Grunden dertil kan måske være, at almenfolket grundlæggende har en opfattelse der ligger nærmere den i fortiden eskimoisk anvendte mentalitet, men som i sagens natur ikke i dag er udslagsgivende.

Folket på gaden har svært ved at forholde sig til eliten og embedsmændene og derfor findes de mange sociale problemer.

Kun dem som har gået i de såkaldte "europæiske skoler" og har lært nødvendigheden med denne udefra kommende europæiske mentalitet for at gebærde sig i systemet, er i stand til umiddelbart at føre tåleligt liv.

Jeg er af den opfattelse, at man mangler at få folket med således, at der i dagens Grønland findes to opfattelser af tilværelsens værdier, den eskimoiske og den europæiske.

Fortid og nutid lever så at sige "side by side" dog uden en grundlæggende samhørighed af dagsordnen.

Ved at der fokuseres på sådanne problemstillinger, vil der i opfattelsen af Grønlands fortid, nutid og tiden der kommer, derfor kunne skabes en sammenhæng mellem de forskellige kulturperioder, med henblik for at der en dag kan skabes en samhørighed som et stolt og samlet bevidst folk.

Som det står skrevet
I dag opbygger man i Grønland hovedsageligt et overflade baseret samfund og system, uden den nødvendige men manglende syn og holdning til tilværelsens grundlæggende mangfoldighed.

Der leves et liv hvor der ingen anden mening er, end at kunne få hverdagen til at fungere økonomisk udelukkende med øje for dagen i dag, uden de grundlæggende indsigts- og overvejelses muligheder vi rent faktisk har til rådighed.

Hvis ikke der fokuseres på sådanne problemstillinger, er det jo historien om Kejserens nye klæder om igen, blot i en ny udgave.