IA vil af med bloktilskuddet

Vi er ofre for en dansk strategi, der går ud på at sylte os ind i penge, fordi vi reelt er et aktiv for Danmark

Fredag d. 31. maj 2002
Erik Holmsgaard
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Ofre for dansk strategi
Deregulering
Vrangbillede


Danmarks bloktilskud til Grønland skal afskaffes. Det skal ikke ske fra den ene dag til den anden, men over en årrække skal det nuværende årlige tilskud på cirka tre milliarder kroner fases ud.

Det mener folketingsmedlem Kuupik Kleist, IA, og hans synspunkt har fuld opbakning i partiets ledelse
- Vi må nødvendigvis selv gøre noget for at fremelske nyt initiativ og handlekraft. Vi er sovset ind i bloktilskuddet, som efterhånden har lullet os i søvn; vi har nærmest taget karakter af det, siger Kuupik Kleist til Sermitsiaq.


Ofre for dansk strategi
Kuupik Kleist mener, at Grønland nødvendigvis må arbejde hen imod en mere selvbærende økonomi og dermed bort fra den økonomiske afhængighed af Danmark, Grønland befinder sig i for øjeblikket.
- Vi er ofre for en dansk strategi, der går ud på at sylte os ind i penge, fordi vi reelt er et aktiv for Danmark. Resultatet er, at vi har mistet initiativet, samtidig med at både det menneskelige og det økonomiske spild har nået enorme højder. Vi kan ikke fjerne bloktilskuddet på én gang, men vi har brug for et spark, ligesom færingerne fik efter kollapset i 1990erne. I realiteten er det vel det bedste, der er sket for Færøerne i nyere tid, for den økonomiske lussing førte til nye erkendelser, ny dynamik og nyt initiativ, siger Kuupik Kleist.


Deregulering
- Dit synspunkt stemmer stort set overens med de holdninger, som flere borgerlige danske økonomer har fremsat. Forklarer det samtidig, hvorfor IA i den seneste koalition med Siumut nærmest blev talsmand for en liberal økonomisk politik?
- IA er ikke et liberalt parti. Vi har vores grundholdninger, men samtidig er vi pragmatiske og indser, at der generelt er behov for langt større smidighed i grønlandsk politik - også i den økonomiske politik.
Kuupik Kleist henviser i den forbindelse blandt andet til den strukturpolitiske handlingsplan, som Siumut/IA-koalitionen fremlagde for Landstinget i september 2000. Men generelt mener Kuupik Kleist, at der er behov for en vis deregulering af samfundet for at skabe større smidighed blandt andet i forhold til erhvervslivet.
- Overordnet skal vi skabe grundlag for en større økonomisk selvforsyning med selvstændighed som perspektiv. I den fase står et stift system i vejen for dynamikken, men samtidig står vi over for en stor pædagogisk opgave, for det handler om at genfinde viljen og troen på, at det kan lade sig gøre, understreger Kuupik Kleist.


Vrangbillede
IAs formand, Josef Motzfeldt, mener, at bloktilskuddet har skabt et vrangbillede af Grønlands økonomiske situation blandt borgerne.
- Vi udnytter ikke ressourcerne fuldt ud, fordi vi reelt rutter med penge, som baster og binder os i et vrangbillede og samtidig fratager os virkelyst og idérigdom, siger han.
Josef Motzfeldt oplyser, at IA vil inddrage bloktilskuddet i debatten om finansloven for 2003 på Landstingets efterårssamling. IA vil desuden gøre bloktilskuddet til et tema i den kommende valgkamp.