Indsigt: Urigtige oplysninger

Urigtige oplysninger

Det er heller ikke sandt, at piloter skal have erfaring i beflyvning af lufthavnen i Narsarsuaq. Der foreligger ingen officiel restriktion på dette område. Alle flytyper op til en vis størrelse kan derfor uden restriktioner operere på lufthavnen i Narsarsuaq

Fredag d. 7. juni 2002
Poul V. Jensen
Emnekreds: Infrastruktur.

I Sermitsiaq nr. 20 fremkommer marketingschef Peter Holm, Air Greenland, med nogle kommentarer, som ikke har bund i virkeligheden.

Peter Holm skriver, " dette skyldes især, at Narsarsuaq er en klassifikation C-lufthavn. Dette betyder, at kun særligt velegnede maskiner kan beflyve lufthavnen, og piloterne skal endvidere have tidligere erfaring fra beflyvning på lufthavnen. I praksis er det kun Air Greenland samt piloter fra Maersk, der kan beflyve Narsarsuaq med store passagermaskiner.

Så hvis du med voksne flyselskaber tænker på fremtidig beflyvning af Narsarsuaq, er det et rent luftkastel."

I dette korte afsnit gør Peter Holm sig skyldig i tre fejl.

Det er rigtigt, at Narsarsuaq er en klassifikation C-lufthavn ifølge AIP’en, men dette har ikke noget at gøre med særligt velegnede fly - det er kun tekniske angivelser.

I stedet er der sammenhænge mellem banelængde, den maksimale flyvægt m.v. .

For ikke-flykyndige kan det oplyses, at AIP’en er en officiel teknisk specifikation på lufthavne under den internationale organisation ICAO.

Det er heller ikke sandt, at piloter skal have erfaring i beflyvning af lufthavnen i Narsarsuaq. Der foreligger ingen officiel restriktion på dette område. Alle flytyper op til en vis størrelse kan derfor uden restriktioner operere på lufthavnen i Narsarsuaq.

Som følge af ovenstående er det derfor ikke et luftkastel at andre selskaber kan operere i en fremtidig beflyvning på lufthavnen i Narsarsuaq.

Der findes faktisk mange luftfartsselskaber, der har mere end et luftfartøj af typen B-757 eller typer af denne størrelse, som ville kunne operere på lufthavnen i Narsarsuaq.

Dette indlæg skal ikke betragtes som et trafikpolitisk indlæg, men kun et ønske om at relevante og rigtige oplysninger fremføres i henhold til gældende love og regler, således det offentlige rum får de nødvendige oplysninger.