Indsigt: Mon der er mandfolk nok i Kuupik?

Mon der er mandfolk nok i Kuupik?

Hvis I virkelig mener, at bloktilskuddet står i vejen for den grønlandske udvikling, så skal I da ikke nøjes med et indlæg til debatten om finansloven for 2003. Så er det da bare med at få et lovforslag gjort klar til efterårssamlingen: Reducer bloktilskuddet med 20% årligt over de næste 5 år ...Bed også om et mandat til at tage det op i folketinget. Lad os se, hvor I virkelig står ...Men hvis I springer over, så har I vist os alle sammen præcist, hvor hule jeres ondskabsfulde beskyldninger over for Danmark er

Fredag d. 7. juni 2002
Peter Holm
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Økonomi.

Kuupik Kleist er i Sermitsiaq nr. 22 citeret for denne begavede udlægning af bloktilskuddet:

"Vi er ofre for en dansk strategi, der går ud på at sylte os ind i penge, fordi vi reelt er et aktiv for Danmark".

Og den ihærdige IAer fortsætter sammen med Josef Motzfeldt med at konkludere, at det er bloktilskuddet, der står i vejen for en dynamisk og selvstændig udvikling af Grønland.

Nu ved vi godt, at vi så småt nærmer os næste valg, og så kan man jo stort set vente sig alt fra visse dele af det politiske liv. Men en så nederdrægtig beskyldning over for Danmark havde jeg dog ikke ventet.

For det er jo en lodret løgn, at Danmark har en syltende strategi med bloktilskuddet.

Bloktilskuddet er blot en udlignende ordning, som skal sikre, at alle borgere inden for rigsfællesskabet kan opnå nogenlunde samme levestandard.

Og hver eneste gang bloktilskuddet er sat i vejret, har det været foranlediget af konkrete grønlandske ønsker. Det samme gælder adskillige anmodninger om særtilskud til renovering og anlæg m.m.

Hvis Grønland selv magter at skabe større produktion og indtægter, vil bloktilskuddet automatisk blive sat tilsvarende ned.

Men når resultatet åbenbart ikke har været som ønsket, kunne det så skyldes et ineffektivt politisk system, som hellere vil tilgodese de nærmeste medlemmer og en snæver elite end befolkningen som helhed?

Hvad ville der være sket, hvis de tre milliarder var kommet fra amerikanerne?

Eller fra en heldig olieboring eller mineralfund?

Var de penge så blevet forvaltet bedre?

Det er da utroværdigt at forsøge at foregøgle den grønlandske befolkning, at en speciel type penge er ødelæggende for samfundet.

Men Kuupik og co.:
Hvis I virkelig mener, at bloktilskuddet står i vejen for den grønlandske udvikling, så skal I da ikke nøjes med et indlæg til debatten om finansloven for 2003. Så er det da bare med at få et lovforslag gjort klar til efterårssamlingen:

Reducer bloktilskuddet med 20% årligt over de næste 5 år. (5-10% vil ikke rigtig batte noget.)
Jeg tror selvfølgelig ikke et øjeblik, at I vil få flertal for så populistisk et forslag, men hvis I mener, hvad I siger, og hvis der er bare en smule mandfolk i jer, så fremsætter I forslaget!

Bed også om et mandat til at tage det op i folketinget. Lad os se, hvor I virkelig står.

Men hvis I springer over, så har I vist os alle sammen præcist, hvor hule jeres ondskabsfulde beskyldninger over for Danmark er.

PS. IAs ønsker om at bevæge Grønland mod en mere selvbærende økonomi er naturligvis prisværdige. Og hvis det lykkes, skal bloktilskuddet nok forsvinde af sig selv.