Indsigt: Problemer med Uummannaq Lufthavn

Problemer med Uummannaq Lufthavn

Før etableringen af lufthavnen kunne man opleve, at S-61 forbindelsen fra Ilulissat til Uummannaq nogle få gange om året kunne være forsinket på grund af vejret ...Ved etableringen af lufthavnene blev vi lovet regularitet ...I dag er det spørgsmålet om disse ting er blevet indfriet ...

Fredag d. 14. juni 2002
Frits Overballe
Emnekreds: Infrastruktur, Politik, Turisme.

Allerede inden den blev projekteret anmodede erhvervsrådet i Uummannaq om, at der skulle udføres forundersøgelser om lufthavnen ikke burde anlægges i Uummannaq.

Denne anmodning blev uden undersøgelser fejet af bordet af daværende politikere og ansvarlige beslutningstagere.

Vi ville hellere undvære lufthavnen og vente på en for området bedre løsning.

Nu har lufthavnen kørt i tre år med forskellige problemer, og der er ingen, der vil tage ansvaret for en ændring af forholdet, og derfor er det glædeligt, at man nu henvender sig til forbrugerne og operatørerne for at finde en ny løsning på problemerne.

Før etableringen af lufthavnen kunne man opleve, at S-61 forbindelsen fra Ilulissat til Uummannaq nogle få gange om året kunne være forsinket på grund af vejret, - men dengang havde man i Uummannaq også ansvaret for forbindelse til Upernavik, - hvilket ikke er tilfældet i dag. Ved etableringen af lufthavnene blev vi lovet regularitet, service og handling samt en økonomisk gevinst.

I dag er det spørgsmålet om disse ting er blevet indfriet.

Turismen i Uummannaq er gået tilbage med 60 procent.

Posten kommer betydeligt senere frem end tidligere, fra daglige forbindelser til nu to gange om ugen. Eksempel er, at post fra Ilulissat til Uummannaq kan tage op til 10 dage.

Passagerer til kysten kan risikere at skulle vente i lufthavnen i syv timer for at komme videre. Turister til området er ikke galde for at skulle bruge en hel dag på ventetid i lufthavnen, og resultatet er, at folk fravælger det ellers smukke område som rejsemål.

Debatten blandt operatører og befolkning er helt klart et ønske om ændring af forholdene.

Vi i Nordgrønland finder det betryggende, at man også har planer om stationering af en S-61 i Ilulissat.

Forslaget om bytning af servicekontrakter mellem Air Alfa og Air Greenland i Diskobugten samt Uummannaq og Upernavik ville kunne accepteres, hvis man kan garantere, at besætningen på disse fly har samme erfaring som Air Greenlands personel, og at der findes backup i tilfælde af uheld. Samt at vi kan få genetableret turisme-samarbejdet med Ilulissat ved hjælp af en direkte S-61 forbindelse, som dog også skal tilgodese vores behov for direkte forbindelser til København på udvalgte ugedage. Med venlig hilsen