Periode: Juli 2002


Verdensrekord i administration

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 26. juli 2002

Grønlandske politikere på besøg på Færøerne og Island undrer sig tit over det lille personale i centraladministrationen i disse lande. Det er jo ikke til at forstå, at Færøerne har lidt over 30 ansatte i centraladministrationen, når Grønland med få tusind flere indbyggere har omkring 400!

Lovforslag om psykologer endt i landsstyrets syltekrukke?

Asii Chemnitz Narup
Fredag d. 26. juli 2002

Meget tyder på, at det til dato har været nemmere at rekruttere og fastholde psykologer ansat i Sundhedsvæsnet. Det er i sig selv et positivt element. Men det giver stof til eftertanke, at det ikke er lykkedes for andre vigtige områder som skolepsykologisk rådgivning, de centrale sociale myndigheder og kommunerne?

Ny kritik af hvalfangst

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 26. juli 2002

I 2001 indrapporterede de grønlandske myndigheder, at i alt fire pukkelhvaler blev fanget det år. Forrige sommer blev en pukkelhval åbenlyst beskudt med riffel i fjorden ud for Nuuk

Mindre dansk forskning i Grønland - men mere grønlandsk

Ulrik Pram Gad, post.doc. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Fredag d. 26. juli 2002

Skabelsen af universitetsparken Ilimmarfik er nødvendig for at styrke et samlet grønlandsk forskningsmiljø. Det konkluderer rapporten på baggrund af forskningsstatistikken og de forskningspolitiske målsætninger for hjemmestyret og for dansk polarforskning

Grønland og EU

Sermitsiaq
Fredag d. 26. juli 2002

Inden for fagforeningerne kalder man det at leve på nas. Vi nasser på de resultater, som de andre medlemslande kan få igennem for os ... I et medlemsskab af EU vil vi være uafhængige og selvstændige, samtidig med at vi vil få den nødvendige hjælp ... Vi vil få landbrugsstøtte, fiskeristøtte, infrastrukturstøtte, uddannelsesstøtte og så videre

Var man bare en chimpanse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. juli 2002

VI ER åbenbart ikke kommet længere end vore forfædre, før de slap jorden med forbenene og gik oprejst frem gennem udviklingen ... Det er beskæmmende, at det er muligt at trække sådanne paralleller uden at være fuld af løgn. Vort samfund vender i dag ryggen til de svage og lader dem gå til grunde

Også fattige og nødlidende mennesker i Nuuk Kommune

Erik H. K. Heilmann
Onsdag d. 24. juli 2002

Der udmeldes jo om oprettelse af selvstyrefonde som den danske stat skulle bekoste - Er det realistisk politik eller rent ud sagt populistisk ideologi ? Skal vi tro på at Danmark og den danske befolkning på grund af vores "brune øjne" vil handle på denne fremgangsmåde?

Nekrolog om Frederik Rosbach

Morten Milfeldt
Onsdag d. 24. juli 2002

Glæd Jer over den store byggeaktivitet, der skete i Ilulissat i de år, der både gjorde byen stor og smuk ... og send en pæn tanke til Borsi hinsides ... for uden ham, havde byen ikke set ud, som den gør i dag

Børn og unge prioriteres dårligt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 23. juli 2002

DET ER EN uhyggelig tanke, at den ringe prioritering af behandlingen af børn og unge nok skyldes, at det netop er børn og unge, det handler om. De er endnu ikke vælgere

Lad os gøre det

Ole Lennert Poulsen
Mandag d. 22. juli 2002

Nu må vi skele til vores nabo i vest (Canada og ikke mindst Alaska) og begynde at interessere os for beflyvningsstrukturen dér

Air Greenland bestemmer udviklingen

Sermitsiaq
Fredag d. 19. juli 2002

Nu bestemmer Air Greenland, at alle passagerer ud af landet skal samles i Kangerlussuaq. Indkøb af den nye Airbus bestemmer infrastrukturen og udgiftsniveauet. Tilsyneladende bliver hjemmestyrets trafikdirektorat kostet rundt med af flyselskabet, fordi direktoratet ikke har foretaget de nødvendige analyser og beregninger, der viser konsekvenserne af det man gør

Neriusaaq, flot og fornemt kunst og kulturtidsskrift

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 19. juli 2002

Det er imponerende, at Grønland er i stand til at fremstille en tryksag af samme karat som Neriusaaq (Regnbuen), et dobbeltsproget tidsskrift for kultur og kunst. Redaktøren Roland Thomsen - AGs i sin tid skattede korrespondent i Østgrønland - skal have en velfortjent ros for det velskrevne og -redigerede tidsskrift

Psykologer er psykologer

Conni Gregersen
Fredag d. 19. juli 2002

Norge har gjort det - også i de tyndt befolkede egne af landet er psykologdækningen rimelig god, så det kan godt lade sig gøre. Sundhedsvæsenet i Grønland har også gjort det. Der er yderst sjældent vakante psykologstillinger på SANA, så måske kunne andre lære noget derfra?

Vedrørende Sagligheden ...

Ole Lennert Poulsen
Fredag d. 19. juli 2002

Når jeg "dernede" fra ytrer mig, har jeg selvfølgelig mine bevæggrunde. Jeg ser fortsat social nød i vores samfund, jeg ser stadigvæk opdeling af samfundet i A og B hold

Styr forventningerne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 19. juli 2002

DET HANDLER om penge - mange penge. For olieselskaberne er Grønland ikke vigtigt som land. De ser på Grønland som et sted, hvor der muligvis kan pumpes millioner af dollars direkte op af undergrunden, men det betyder samtidig investeringer for millioner af kroner. Derfor er selskaberne også i deres gode ret til at vælge Grønland fra som mulig kilde for milliardindtægter

Ilinniagaqartut amerliartorlik

Ole Petersen
Onsdag d. 17. juli 2002

Eqqarsaatigisakkamma ilangaat, nunatsinni ilinniagaqarniarneq akeqanngimmat! inuit ilisarisimasakka amerlaqisut marlunnik imaluunniit pigasunik inuutissarsiutissaminnit ilinniarsimasuupput. Soorunami tamanna nuannersuuvoq, tassuunatigut takusinnaasarparput inuit arlalinnik pikkoriffeqarluinnartut aammalu ilinniarnissaminnut piumassuseqarluinnartut

Tilkaldte og behovet i Grønland ...

Allan Olsen
Onsdag d. 17. juli 2002

Vi bør bevare et niveau af respekt i vores samfundsdebat, der kan være svær nok, når problemstillingerne kommer tæt på følelser. Uden denne respekt, kan vi ikke komme videre med debatten, der forplumres og ødelægges, uden at vi kommer en løsningsmodel eet skridt nærmere

Fælles IT-system i kommuner efterlyses

Ian N. Wennerfeldt
Onsdag d. 17. juli 2002

Der vil være betydelige samfundsbesparelser at hente, hvis man her og nu vælger at tage afsæt i en allerede eksisterende, offentligt ejet løsning tilpasset de grønlandske forhold - i stedet for at starte helt fra bunden af endnu en gang

Du tager fejl

Rune Broberg
Fredag d. 12. juli 2002

At være en-sproget Grønlænder fra en bygd, er ikke en forhindring for at arbejde for den grønlandske befolkning, som politiker, men det er heller ikke nogen kvalifikation i sig selv

Karrusel-fisk

Sermitsiaq
Fredag d. 12. juli 2002

Vi laver en gylden aftale med EU, og siden fremhæves den nærmest som en hæmsko for det hjemlige fiskeri. Vi skal tage hensyn til Benjamin og Sakæus - vel at mærke både i Nanortalik og Upernavik. Og Østkysten foretrækker vi helt at glemme

Hvad skal vi med tilkaldte i Grønland ...

Ole Lennert Poulsen
Torsdag d. 11. juli 2002

Jeg har også mine fordomme. Danskere er generelt kolonialistisk minded; se bare hvor de har ført os hen og se bare hvordan de kan tillade sig i Grønland, komme og kalde os dumme racister uden studie- og arbejdsmoral

Ligeløn for politifolk

Anda Nathansen
Tirsdag d. 9. juli 2002

Og du taler om apartheid-tilstande i Grønland. Gud fri mig vel. Hvad vil du kalde det, når den danske stat og de ansvarlige politikere bevidst har laveresat grønlandske politifolk i forhold til tilkaldte? Med din tankegang, vil du helt sikkert betragte det som et overherredømmes ret

Grønlands fremtid - Grønlands fiskeripolitik?

Erik H. K. Heilmann
Lørdag d. 6. juli 2002

Man kunne nok billedligt sige, at Grønlands økonomiske vækst og forbedringer er som en skib der er nymalet, men som tager vand ind på grund af mange ting. Fint skal det være - Man er ligeglad med om skibet eventuelt synker til bunds med et brag. Officererne har jo helt deres egne redningsbåde lige ved broen

Landet med de mange børn

Bodil Karlshøj Poulsen
Fredag d. 5. juli 2002

Hvad skal vi stille op med alle de børn i Grønland? Skolerne er overfyldte, der er venteliste til dag- og døgninstitutioner, behov for børnelæger, jordemødre og sundhedsplejersker, mangel på pædagoger og plejefamilier, behov for flere psykologer og sågar alkoholbehandlere

Mangel på psykologer i Grønland

Naja Lyberth
Fredag d. 5. juli 2002

Det kan specielt være vanskeligt for mindre kommuner at rekruttere og fastholde psykologer, da det er ensomt og belastende at sidde alene i en kommune på kysten uden at kunne hente støtte fra andre psykologkolleger

Globaliseringen har ramt os

Ulrik Pram Gad, post.doc. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Fredag d. 5. juli 2002

Samtidig advarer Kleist dog: Hvis glorificeringen af "Nunarput" i den politiske debat tager overhånd, risikerer man at dele af den veluddannede ungdom får klaustrofobi. Og så er flybilletten måske ikke så langt væk

Forhøjet bloktilskud som fødselshjælper

Erik Holmsgaard
Fredag d. 5. juli 2002

...vi (må) sammen med Danmark overveje, hvordan landet kan blive mere økonomisk uafhængig

Wævers flyvske planer

Sermitsiaq
Fredag d. 5. juli 2002

Borgmestrene i Narsaq og Nanortalik finder, at Jørgen Wæver Johansen er ved at gøre præcis samme fejl som manden i H. C. Andersens eventyr. Borgmesteren i Qaqortoq finder til gengæld planen ganske oplagt

Flere aktører - større gennemslagskraft

Stig Rømer Winther
Fredag d. 5. juli 2002

Grønland vil med fordel kunne skele til Danmark og Island ved tilrettelægning af fremtidens markedsføring. Skal Grønland opnå en større gennemslagskraft, er det tvingende nødvendigt, at erhvervet i højere grad finansierer de kampagneaktiviteter, som iværksættes i samarbejde med Greenland Tourism

GU-niveauet er ikke lavere her i landet

Lise Lennert
Tirsdag d. 2. juli 2002

Således har de grønlandske GU-elever mulighed for tre fag på A-niveau, ligesom deres danske kammerater på danske gymnasier, der har dansk på A-niveau og skal vælge to fag derudover på A-niveau ...(I Grønland har man) ... to sprogfag på A-niveau, (netop det) ... er én af forklaringerne på jeres andet spørgsmål vedrørende »de mange timer«, nemlig at eleverne har to sprog på A-niveau