Indsigt: Landet med de mange børn

Landet med de mange børn

Hvad skal vi stille op med alle de børn i Grønland? Skolerne er overfyldte, der er venteliste til dag- og døgninstitutioner, behov for børnelæger, jordemødre og sundhedsplejersker, mangel på pædagoger og plejefamilier, behov for flere psykologer og sågar alkoholbehandlere

Fredag d. 5. juli 2002
Bodil Karlshøj Poulsen
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål.

Hvad skal vi stille op med alle de børn i Grønland? Skolerne er overfyldte, der er venteliste til dag- og døgninstitutioner, behov for børnelæger, jordemødre og sundhedsplejersker, mangel på pædagoger og plejefamilier, behov for flere psykologer og sågar alkoholbehandlere.

Nogle af børnene omsorgssvigtes og udsættes for incest, andre render ude om natten og udstiller derved indirekte deres forældre. En del af vore børn sniffer, drikker, mobber eller udøver vold.

Skal vi virkeligt tage alle disse børn alvorligt? - eller skal vi konstatere, at der jo er så mange af dem, at fremtiden for os som pensionister nok er sikret?

I Arnat Partiiat betragter vi børnene som landets vigtigste ressource og er dybt foruroligede over, at børn og unge fylder så lidt i den politiske debat. Hvilken politiker sætter sig i børnehøjde og indhenter prioriteringer? Hvornår har vi sidst hørt børnenes stemme? Hvorfor har vi ikke et forum, der er børns høringspart på lovforslag?

Der er omkring vore mange børn mange gode viljer og mange overskrifter i aviserne, der er donationer fra udlandet, der er enkelte frivillige og mange professionelle involveret i arbejdet med børn. Alligevel kikser mange børn.

Vi voksne må erkende, at vi i dag ikke magter at give alle børn en god barndom. Hvor kan vi søge hjælp til at komme videre? Hos børnene.

Jeg vil foreslå, at der nedsættes et Børneråd eller ansættes en Børneombudsmand. Børnerådet skal bestå af kompetente fagfolk, som sammen med børnene rådgiver lands- og kommunalpolitikere.

Det er på tide politikerne tager børnenes vilkår seriøst, ikke kun ved at tale om problemerne, men ved at gøre noget ved dem. Der skal handles!!