Hengivne og selvstændige mennesker

Når vi ved omlægning af samfundsstrukturen bliver i stand til at udnytte vores menneskelige og materielle ressourcer langt bedre end i dag, er et selvstyrende Grønland en realitet

Søndag d. 11. august 2002
Mikael Petersen
Selvstyrekommissionen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Selvfølgelig kan vi opnå et selvstyrende Grønland, i rigsfællesskab med Danmark." Formanden for Selvstyrekommissionens arbejdsgruppe vedrørende de menneskelige ressourcer og arbejdsmarked, Mikael Petersen, er ikke i tvivl om det. Men straks opremser han en række ændringer og udviklinger, der er nødvendige at gennemgå for at nå målet:

"Når vi ved omlægning af samfundsstrukturen bliver i stand til at udnytte vores menneskelige og materielle ressourcer langt bedre end i dag, er et selvstyrende Grønland en realitet. Her er det en forudsætning, at den arbejdsduelige del af befolkningen, der i dag tæller omkring 37.000 mennesker, primært kommer i beskæftigelse med økonomiudviklende aktiviteter. Og her er det nødvendigt, at faglig uddannelse og videreuddannelse udvikles, så de passer til samfundets behov, men også således, at arbejdsstyrken kvalificerer sig til et niveau, der internationalt er konkurrencedygtigt."

Selvstændige mennesker
"Grønland opnår et reelt selvstyre, når alle virksomheder i Grønland ånder for vort land og for det samfund, der lever her," siger Mikael Petersen og slutter:

"Når det offentlige administrationsapparat og de private virksomheder, kommer til at bruge det grønlandske sprog fuldt ud - når hjemmene, børneinstitutionerne, skolerne og uddannelsesstederne drives på grundlag af respekt for medmennesker, samfund, omgivelser og hjemland - og når tillid, hengivenhed og menneskelig selvstændighed sættes på højsædet, vil et selvstyrende Grønland blive en realitet."