Tro ikke kun på naturmyndighederne

Hvis nogle af de journalister og mediefolk, der følger i halen på EU-politikerne til Ilulissat den 28. august får øje på slagtede hvidhvaler, ser riffelfangst på store hvaler eller hører om de grønlandske brud på de internationale regler om handel med hvalprodukter, så kan helvede bryde løs. Og så kan Hjemmestyret stille op med nok så mange kampagnemedarbejdere.

Fredag d. 23. august 2002
Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog    
Emnekreds: Miljø og natur, Politik.

Fy for satan! Sådan havde tidligere grønlandsminister Knud Hertling tænkt, da han hørte, at en af hjemmestyrets kontorchefer til en grønlandsk avis havde sagt, at det var løgn, det som Kjeld Hansen skrev om i sin bog, Farvel til Grønland Natur.

Den spontane kommentar fra den 77 årige forhenværende minister i Anker Jørgensens første regering, faldt på endnu et debatmøde om Grønlands natur, som fandt sted i Københavns Zoo mandag den 19. august.

I mødepanelet deltog også formanden for Uppik, Jens Peter Lange, Frank Wille fra Timmiaq, samt den i Grønland efterhånden meget kendte journalist Kjeld Hansen.

I den danske sommervarme fortalte Knud Hertling de omkring 30 mødedeltagere, at han var blevet klar over den alvorlige situation for de grønlandske fangstdyr under et foredrag som Kjeld Hansen holdt i juni måned i Knud Rasmussens hus i Hundested.

Og Knud Hertling var ikke den eneste mødedeltager, der skød på Hjemmestyret og de grønlandske politikere.

Jens Peter Lange udtrykte stor tvivl om politikernes reelle vilje til at beskytte fangstdyrene. - På et seminar udtalte Jonathan Motzfeldt, at den nye fuglebekendtgørelse skal være populær inden den kan vedtages af Landsstyret.

- Til efteråret skal fuglebekendtgørelsen op på landstingssamlingen igen og der er kræfter for at nedstemme den. Man vil fortsat have lov til at skyde fugle i ynglesæsonen, lød det fra Jens Peter Lange.

Frank Wille fra Timmiaq mente, at de grønlandske beslutningstagere slet ikke varetager erhvervsfangernes interesser, når de tillader, at skolelærere, højtlønnede landstingspolitikere, politibetjente og mange andre lønmodtagere, kan deltage i jagten på hvidhvaler og narhvaler. Disse dyr skal naturligvis kvoteres og kvoterne skal reserveres til erhvervsfangerne, mente Frank Wille.

Kjeld Hansen advarede om, at Grønland i nær fremtid risikerer at få nogle alvorlige ridser i lakken:- Hvis nogle af de journalister og mediefolk, der følger i halen på EU-politikerne til Ilulissat den 28. august får øje på slagtede hvidhvaler, ser riffelfangst på store hvaler eller hører om de grønlandske brud på de internationale regler om handel med hvalprodukter, så kan helvede bryde løs. Og så kan Hjemmestyret stille op med nok så mange kampagnemedarbejdere, mente Kjeld Hansen.

- Når jeg får et brev fra myndighederne, går jeg ud fra, at det er rigtigt, det der står, sagde Knud Hertling. - Men man må holde op med at være så autoritetstro og stole på alt hvad myndighederne siger. Timmiaq, Uppik, WWF og andre organisationer er også autoriteter i det grønlandske samfund, mente Hertling.

- I Siumut er der nu en magtkamp i gang som efter næste landstingsvalg kan resultere i at natursagen i Grønland sættes år tilbage. Det vil skade landet alvorligt, sagde Knud Hertling. - Men jeg vil give mit lille bidrag til at dette ikke sker og vil derfor melde mig ind i både Uppik og Timmiaq, sluttede den gamle minister og grønlandskæmper.

Grønlands Hjemmestyre havde afvist at deltage på mødet.
Thor Hjarsen er biologisk rådgiver og har tidligere boet i Nuuk. Han skriver freelance om grønlandske natur og miljøforhold. Mailadresse: thjarsen@yahoo.dk.