Kontinuitet er nødvendig

De vil nok opdage at »Medgang og Modgang hin anden anraabe. Solskin og skyer de følges ad!«

Fredag d. 30. august 2002
Rói Eliasen
Emnekreds: Politik.

Det glæder mig meget at Sermitsiak´ følger med i de strømninger, der er i tiden og tager fat på både de perifere og konkrete problematikker i samfundet. Ikke mindst timingen med det nødvendige "glidende" generationsskifte i Siumut.

Et generationsskifte over en blok, er ikke det mest fornuftige, da en hvis kontinuitet, under alle omstændigheder vil fortsætte i et par år efter at nye kræfter kommer til. En klar regeringspolitik og realpolitik, som er gennemtænkt, kan alene gennemføres over en årrække. Dette kræver dygtige politiske forhandlere og et dygtigt embedsværk. Hvor det væsentlige er at have bred kontakt med befolkningen.

Man skal naturligvis huske på, at den forrige regering fik gennemført den politik, der blev stukket ud i kortet. Nemlig, til dels at gennemføre salget af den største del af de offentlig ejede virksomheder, som var tiltrækkende på markedet og til dels den gradvise tilpasningen af de infrastrukturelle tjenester.

Og resten er på vej. Største delen af "Erhvervsøkonomisk handlingsplan for 2000", blev i store træk gennemført, selv om befolkningen ikke opdagede det.

Smertefrit tja?

Men man må ikke glemme at enkelte af de hjemmestyreejede virksomheder kunne se det fornuftige i samfundsgavnlig virksomhed og ikke kun i handlinger, der handlede om kortsigtet profit. De deltog fornuftigt for samfundets vel.

Den nuværende regering "ser på strømforholdene", fungerer som en administrationsregering og forbereder det næste afgørende landstingsvalg.

Samtidig er der ting i gang indenfor boligområdet, som vil tage mange år, på grund af holdningsbearbejdning af befolkningen. En ny generation af nye politikere uden for meget "snavs på hænderne", vil gøre gavn i en periode.

Og de må naturligvis få lov til at dumme sig engang imellem. Mit håb er, at Siumuts ledelse vil lade de unge kræfter lære det politiske håndværk og spillerum.

De to unge mænd, Jørgen Wæver og Ole Markussen, som har været aktive i politik i en årrække, må nu få lov til at vise deres engagerede politiske og administrative færdigheder. De har jo en stor respekt for deres politiske forfædre i Siumut. Lad dem prøve. Der er nok af folk til at "holde dem i ørerne".

De vil nok opdage at "Medgang og Modgang hin anden anraabe. Solskin og skyer de følges ad!"
Citat Thomas Kingo 1681.