Forsvarlig trafikordning for Sydgrønland

Afslutningsvis skal det præciseres, at redegørelsen udelukkende lægger op til, at Landstinget skal beslutte, om den videre planlægning og undersøgelsesproces skal varetages eller ej. Der er med fremlæggelsen af redegørelsen således ikke tale om et endeligt beslutningsgrundlag, som det ellers flere steder fejlagtigt fremstår som om den er

Fredag d. 20. september 2002
Jørgen Wæver Johansen
Emnekreds: Infrastruktur, Politik.

Det er ikke korrekt, når borgmester i Narsaq, Jørgen Lund, i et læserbrev i AG fredag den 6. september 2002 skriver, at forslaget om en eventuel ændring af trafikstrukturen i Sydgrønland er uforsvarlig. Som det fremgår af "Redegørelse om den fremtidige flystruktur i Grønland" har det hele tiden været en forudsætning, at det ikke må blive dyrere at rejse mellem Danmark og Sydgrønland. Dette har været landsstyrets holdning, da Air Greenland A/S søgte om tilladelse til at indsætte en Airbus 330-200 til erstatning for deres nuværende Boeing 757.

Som det også har fremgået af de seneste skriverier i dagspressen, er der på nuværende tidspunkt en lang række muligheder, som skal undersøges med hensyn til beflyvningen af Sydgrønland. Selvom beflyvningssituationen i Sydgrønland ikke er afklaret, er det imidlertid min holdning, at dette ikke skal afskrække og for at undersøge mulighederne for en mere optimal organisering af flytrafikken.

Det er heller ikke korrekt, når hr. Jørgen Lund påstår, at der ikke er taget højde for, at det stadigvæk er påkrævet, at der befinder sig en helikopter i Sydgrønland. I beregningerne er der taget hensyn til, at der fortsat skal foretages rutebeflyvning med helikopter, og at den fremtidige helikopterbetjening også skal kunne varetage redningstjeneste, charteropgaver m.v. I denne forbindelse skal man bemærke, at der kalkuleres med en moderne helikopter til erstatning for de nuværende aldrende S-61 og Bell 212. Altså en forbedring med hensyn til både komfort og sikkerhed.

Det synes også uklart, på hvilket grundlag hr. Jørgen Lund fastsætter anlægsudgifterne til en lufthavn i Qaqortoq til 300 millioner kroner. Undersøgelser viser, at det vil koste 200-250 millioner kroner at anlægge en lufthavn i Qaqortoq. Endvidere forekommer det uforståeligt at hr. Jørgen Lund taler om serviceforringelse, hvis Mittarfik Narsarsuaq erstattes af en lufthavn i Qaqortoq. Af redegørelsen fremgår det tydeligt, at hovedparten af passagerer vil blive fløjet direkte til deres slutdestination, mens de øvrige vil få kortere transporttid.

Afslutningsvis skal det præciseres, at redegørelsen udelukkende lægger op til, at Landstinget skal beslutte, om den videre planlægning og undersøgelsesproces skal varetages eller ej. Der er med fremlæggelsen af redegørelsen således ikke tale om et endeligt beslutningsgrundlag, som det ellers flere steder fejlagtigt fremstår som om den er.