Ja selvfølgelig

Det er helt patetisk at en professor ved Ilisimatusarfik lader sig købe af to borgmestre til at lave et stykke papir, hvor borgmestrene har skrevet konklusionen på forhånd ... Jeg har desværre endnu ikke set rapporten ...

Fredag d. 20. september 2002
Carl-Aage Skovaa
Emnekreds: Infrastruktur, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Købt professor
Har han husket...
Kujataata Mittarfia
Havn
Sydgrønlands centrum
Samlet analyse


Skal udviklingen i hele sydregionen sættes i stå, fordi nogle borgmestre ikke kan se ud over deres egen næsetip, og fordi nogle landstingspolitikere prøver at score billige vælgerpoints ved at blande sig af misforstået lokalpatriotisme mod deres egen region?

De borgmestre, der af ren og skær misundelse og snævertsynethed, forhindrer en nødvendig udvikling af infrastrukturen, er ansvarlige for at sydregionen sakker agterud i forhold til resten af Grønland.

Det er beskæmmende, at trafikudvalgets formand i Qanorooq udtaler, at han principielt er imod - uden at kunne komme med andet argument end, at "økonomien er ikke til den slags".

Hvorfor læser d’herrer politikere ikke på lektien. Økonomien er netop så stram, at vi ikke har råd til at blive ved med at kaste gode penge efter dårlige i Narsarsuaq.

Købt professor
Det er helt patetisk at en professor ved Ilisimatusarfik lader sig købe af to borgmestre til at lave et stykke papir, hvor borgmestrene har skrevet konklusionen på forhånd.
 

//////"Jeg har desværre endnu ikke set rapporten"
 
  Atagu:

//////Og har åbenbart heller ikke læst forslaget fra:

Jørgen Wæver Johansen:

I beregningerne er der taget hensyn til, at der fortsat skal foretages rutebeflyvning med helikopter ...
I denne forbindelse skal man bemærke, at der kalkuleres med en moderne helikopter til erstatning for de nuværende aldrende S-61 og Bell 212

   
 

Gorm Winthers rapport
kan læses her:

Narsarsuaq
eller Qaqortoq -
Konklusioner
og anbefalinger


Narsarsuaq
eller Qaqortoq - I


Narsarsuaq
eller Qaqortoq - II


Bilag:
Regneark med konsekvensskema

   
Jeg har desværre endnu ikke set rapporten og Qanorooqs behandling af den var overfladisk som vanligt. Intet spørgsmål om hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for beregningerne og ingen interviews med eksperter, som har forstand på disse ting.

Har han husket...
 • Har professoren indregnet så banale ting som multiplikatorvirkningen på samfundsøkonomien ved anlæggelse af lufthavn og personaleboliger?
 • Har han husket at medregne den nye helikopter, der vil være nødvendig ved fortsat brug af Narsarsuaq?
 • Har han indregnet de sparede helikopterbilletter og landskassens tilskud til helikopterdriften?
 • Har han indregnet værdien af at kunne sejle til lufthavnen året rundt (passagerer, flybrændstof m.m.)?
 • Har han indregnet den synergieffekt, det vil få på hele sydregionen, at der er et kraftcenter med gode trafikforbindelser i stedet for nogle spredte bebyggelser med en lufthavn, placeret yderst i regionen, fjernt fra alting?
 • Har han indregnet de sparede overnatningsomkostninger?
 • Har han indregnet de besparelser, der vil være for de indenrigsrejsende at få sammedagsforbindelser til Midt- og Nordgrønland?
 • Har han regnet på det alternativ, at atlanttrafikken går via Keflavik og ikke via Kangerlussuaq?
 • Har han regnet på betydningen for turismen ved forskellige alternativer?
 • Har han taget højde for at en del af personalet i Narsarsuaq kan undværes ved flytning til Qaqortoq - og hvor mange af dem der er tilkaldte?
 • Har han udregnet "stordriftsfordele" i serviceerhvervene, som får arbejdsopgaver ved den nye lufthavn?
 • Har han udregnet hvilken betydning det får at istjenesten sandsynligvis snart nedlægges og data opsamles via satellit i stedet for fra fly? Osv. Osv.


Kujataata Mittarfia
Der er ikke tale om Qaqortoq lufthavn, men om Sydgrønlands lufthavn, Kujataata Mittarfia, placeret midt i regionen med en banelængde på min.1.199 m, så der kan lande fly med op til 70-80 passagerer. Ved at placere den ved Qaqortoq opnår man at:
 1. de fleste passagerer kommer direkte til deres endelige bestemmelsessted (lufthavnen ligger i centrum af regionen og ikke i periferien)
 2. størsteparten af luftfragten kommer direkte til bestemmelsesstedet
 3. der kan flyves direkte fra f.eks. Island og Canada til Sydgrønlands største by
 4. atlanttrafik kan foregå via Keflavik (mulighed for hyppigere forbindelser med mindre maskiner)
 5. turisterne lander i en Grønlandsk by og ikke på en nedlagt amerikansk base
 6. der spares næsten 100 mill. til anskaffelse af helikopter
 7. der spares næsten 200 mill. til renovering af Narsarsuaq
 8. flytning af heliporten i Qaqortoq undgås (ligger på dispensation midt i byen)
 9. helikopterflyvetiden til Nanortalik bliver mere end halveret (mulighed for hyppigere afgange med en mindre helikopter)
 10. der kan sejles til lufthavnen året rundt (Narsarsuaq kan kun besejles 4-5 mdr. pr. år)
 11. de eksisterende servicefaclilteter i byen kan benyttes i forbindelse med drift og vedligeholdelse af lufthavnen (Hvor mange biler er der i Narsarsuaq, og hvor mange af dem kan undværes ved flytning til Qaqortoq?)
 12. de ekstra "bygdeomkostninger" i Narsarsuaq til skole, sundhedspleje, elværk osv. undgås
 13. første skridt til den uundgåelige sammenlægning af kommuner tages ved den tættere sammenknytning af Narsaq og Qaqortoq.


Havn
Ved samtidig etablering af en havn ved udmundingen af Kangerluarsuk, midt mellem Qaqortoq og Narsaq og koordinering af kystpassagerskibenes sejlplaner med flyvningerne opnås yderligere at:
 1. sejltid fra lufthavnen til Narsaq bliver ca. 30 min (ca. samme tid som helikopterturen fra Narsarsuaq)
 2. sejltid fra Paamiut til lufthavnen bliver 12-15 timer (afrejse kl. 19 giver ankomst Qaqortoq ca. kl. 9 næste morgen. Modsat vej: afgang kl. 12 med ankomst Paamiut samme aften omkring midnat)
 3. sejltid til lufthavnen fra Nanortalik via Alluitsup Paa med et skib som "Najaaraq Ittuk" bliver ca. 5 timer
 4. der bliver en helhedsløsning, idet den nuværende havn i Qaqortoq er for lille til dagens behov, og Qaqortoq by skal udvikles mod det område, der er udset til lufthavnen. (Vejen til lufthavn og havn giver adgang til byudviklingsområder)
 5. Qaqortoq-trawlere, der lander rejer i Narsaq, får halveret sejltiden mellem de to byer
 6. der er den nødvendige plads til containerterminal ved ny havn.


Sydgrønlands centrum
Qaqortoq er regionens største by. Den er Sydgrønlands centrum for trafik, administration, handel, kultur, uddannelse, telekommunikation m.v.

Der er en veludbygget handels- og servicesektor, som kan benyttes i forbindelse med lufthavnen og af de rejsende. Der er flere uddannelsesinstitutioner med studerende fra hele Grønland, herunder - som den eneste by i Grønland - to gymnasiale uddannelser.

Samlet analyse
Hvis der til en afveksling udarbejdes en SAMMENHÆNGENDE analyse, som inddrager lufttrafik og skibstrafik, samt erhvervs-, by- og regionsudvikling, er der ingen tvivl om resultatet. Vi be’r til at landsstyremedlemmet for infrastruktur har hår nok på brystet til at stå fast på at det er rationelle kalkulationer og gennemarbejdede planer, knyttet sammen af overordnede politikker for udvikling af samfundet, der skal være afgørende for beslutningen og ikke misundelse, smålighed, uvidenhed og nid.

Det vil ikke være et spørgsmål OM denne plan skal realiseres, men om hvor længe samfundet har råd til at vente dermed.