Selvstyrebølge flyder over det ganske land

Bloktilskuddet er langtfra en gestus fra Danmarks side. Danmark overfører bare de 3 mia. til Grønland af amerikanerpengene, men putter de resterende 10 mia. i lommen!

Fredag d. 20. september 2002
Jørgen Fleischer, Redaktør
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Thule Air Base.

Indholdsfortegnelse:
Ren besked nu!
Samfundets svage
På lånte fjer


En oppisket selvstyrestemning flyder nu over landet. Iveren efter snarlig selvstyre og selvstændighed er stor. Man fortæller os, at Grønland bliver en af de 20 rigeste nationer, når vi bliver selvstændige. Og det er nødvendigt at sige farvel til bloktilskuddet, som er en sovepude og berøver folk lysten til initiativ.

Mange vælgere tror sikkert, at selvstyre er lige om hjørnet. Nu på landstingssamlingen har en Siumutter et forslag om en folkeafstemning vedørende selvstyre og selvstændighed. IA stiler imod en folkeafstemning på det spørgsmål i 2005, og folketingsmand Lars Emil Johansen har allerede bebudet, at Grønland får selvstyre i 2009.

Ren besked nu!
Lars Emil Johansen har også fortalt vælgerne, at Danmark årligt tjener 13 mia. ved at stille Thule Air Base til amerikanernes rådighed. Nu tror vælgerne fuldt og fast på, at dette er sandt.

Selvstyreforhippede vælgere tvivler ikke på, at Grønland i strategisk henseende er en guldgrubbe for USA, der vil beholde Thulebasen for enhver pris.

Derfor mener man, at den evindelige snak om bloktilskuddet ikke er på sin plads. Bloktilskuddet er langtfra en gestus fra Danmarks side. Danmark overfører bare de 3 mia. til Grønland af amerikanerpengene, men putter de resterende 10 mia. i lommen!

Men hvad er sandhed, og hvad er indbildning?

Det er nu på tide, at den danske regering kommer ud af busken og fortæller sandheden. De grønlandske vælgere har krav på det. De skal få ren besked nu!

Sæt nu, at det med amerikanerpengene er bare en indbildning?

Samfundets svage
De mere besindige politikere som landsstyreformanden siger, at Grønland mange år fremover ikke kan undvære bloktilskuddet, og at det er for tidligt med nedtrapning, der vil få store konsekvenser for landets økonomi og levestandarden.

Men IA mener, at tiden er inde til at nedtrappe bloktilskuddet. IA har altid taget sig af de svages parti. IA fortæller imidlertid ikke, hvad nedtrapning vil betyde for de svage i samfundet, og hvordan man får kompensation for nedtrapningen, så vilkårene for de lavestlønnede, folkepensionister og modtagere af kontanthjælp ikke forringes.

Nu må IA fortælle de svage i samfundet, at de får kærligheden at føle. Det er nemlig den gruppe, som nedtrapningen går mest ud over.

På lånte fjer
Økonomisk selvstændighed skal være selvskabt og ikke finansieres af penge, som USA betaler for retten til at benytte Thule Air Base. Befolkningen skal selv danne økonomisk grundlag for selvstyre og selvstændighed.

Det er heller ikke selvstændighed, når de højere stillinger i landet bemandes med tilkaldt arbejskraft. Selvstændighed på lånte fjer er simpelthen flovt!

Færingerne er langt foran os, hvad økonomisk selvhjulpenhed og selvforsyning med uddannet arbejdskraft angår. Men de har ikke det samme hastværk som os med hensyn til folkeafstemning om selvstyre. De vil først stemme om det flere år efter IAs bebudede folkeafstemning.

Hvorfor?

Iøvrigt: En folkeafstemning finder som regel sted, når en politisk beslutning skal føres ud i livet.