Prioritering af ressourcer

Arnat Partiiat (arbejder) ud fra den grundholdning, at mænd og kvinder tænker forskelligt, og at vi får bredere debat og bedre løsningsforslag, hvis mænd og kvinder tænker sammen

Fredag d. 4. oktober 2002
Helga M. Nielsen
Emnekreds: Politik.

Kære landstingskandidat Marie Fleischer Selv om Arnat Partiiat mener, at et sådant et indlæg ikke burde svares på, rekflekterer vi alligevel hermed.

Du skriver bl.a., at Arnat Partiiats forslag om reducering af landstingsmedlemmer til et mindre antal er uvidenhed og dybt godnat. For os er det et spørgsmål om prioritering af de ressourcer vi nu engang har her i landet. Vi har jo ikke noget imod, at medlemmerne kan få lønforhøjelse for sådant et stort arbejde; men et sted skal man hente pengene fra, derfor dette forslag som et eksempel. For øvrigt har vi undersøgt hvilke dagsordenspunkter der er optaget på Landstingets efterårssamling, bl.a. dette emne.

For det andet arbejder Arnat Partiiat ud fra den grundholdning, at mænd og kvinder tænker forskelligt, og at vi får bredere debat og bedre løsningsforslag, hvis mænd og kvinder tænker sammen.

Vi vil ønske dig held og lykke med din kandidatur, også selv efter sådan en udtalelse i avisen, og vi ser frem til den kommende valgkamp, som vi håber kan føres i en god tone med respekt for alle synspunkter.

På vegne af Arnat Partiiats bestyrelse