Den telepatiske forstander på handelsskolen i Qaqortoq

Med Buch & Partners rapport forelå der allerede forrige år en grundig analyse, der pegede på, at det er mest omkostningseffektivt, at bevare Narsarsuaq kombineret med enten minimalistiske lufthavne eller med en fortsat helikopterflyvning baseret på nye Super Puma helikoptere

Fredag d. 4. oktober 2002
Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet  
Emnekreds: Infrastruktur, Politik.

Carl-Aage Skovaa har nogle ophidsede bemærkninger til min rapport om lufthavnen i Sydgrønland, som kræver et par kommentarer.

Indledningsvis vil jeg gøre Skovaa opmærksom på, at jeg ikke er tilknyttet Ilisimatusarfik mere, fordi jeg arbejderr som konsulent i mit eget firma med samfundsvidenskabelig analyse og udredningsvirksomhed.

Mit ansættelsesforhold ved Ilisimatusarfik ophørte pr. 15. februar dette år. Inden da havde jeg som lektor og professor med en international doktorgrad (Ph.D.), og en cand. oecon. uddannelse arbejdet med forskning og undervisning i Danmark, USA og i Grønland i ca. 20 år.

Hr. Skovaa mener at vide, at man sådan kan købe en professor med en så lang forskererfaring til "at lave et stykke papir, hvor konklusionerne er skrevet på forhånd".

Han er også kommet til bogstavet P i fremmedordbogen, når han fremstiller det som "patetisk", at jeg i en 44 siders rapport inddrager en række nødvendige omkostningselementer, som "Qaqortoqqerne" selv konsekvent ignorerer i det uansvarlige "voodoo-økonomiske" stykke papir, man udsendte forrige torsdag.

Det, vi har brug for i denne diskussion, er ikke injurierende udtalelser, som de Hr. Skovaa fremkommer med her, men saglig debat og åbenhed.

Hvorfor undlader man i Qaqortoqrapporten, at gå ind i detaljerede beregninger over alle samfundsøkonomiske konsekvenser, også de, der vil vise, at Qaqortoq projektet ikke vil kunne bidrage positivt til samfunds-økonomien?

Det er ganske enkelt for dyrt, og hvis jeg har det som drengen i "kejserens nye klæder", skal jeg gerne være den, der siger det ligeud - "Qaqortoq-projektet har ikke noget på".

Jeg er ikke den eneste, der for længst har indset dette. Det indså man f.eks. også tidligt i Nanortalik og Narsaq. Det mest fantastiske er egentligt, at der fortsat skal bruges penge og ressoucer på at analysere dette umulige projekt, som 1.199 meter banen kombineret med en lukning af Narsarsuaq er.

Med Buch & Partners rapport forelå der allerede forrige år en grundig analyse, der pegede på, at det er mest omkostningseffektivt, at bevare Narsarsuaq kombineret med enten minimalistiske lufthavne eller med en fortsat helikopterflyvning baseret på nye Super Puma helikoptere.

Men dette er måske også "bestilt konklusion", som nogle vistnok misundelige og snæversynede magtfulde borgmestre har indkøbt?

Fredag morgen kunne direktør Stig Bendtsen så delagtiggøre offentligheden i et yderligere årligt tab på 15 millioner kroner på kydstogttrafikken, hvis Narsarsuaq lukkes.

Når vi tilføjer dette tal, som hverken er med i landsstyreområdets redegørelse eller min rapport, er det samfundsøkonomiske underskud nu på mindst 400 millioner kroner over en 25 årig periode.

Hvor længe skal vi blive ved med at være vidne til denne "strudsepolitik" - projektet er med de forudsætninger, vi er blevet præsenteret for i den offentlige debat en underskudsforretning. Det kan selv nok så megen kreativ bogføring ikke dække over.

Skovaa er ikke så lidt fantastisk, når han, efter at han har svinet mig til, frejdigt erklærer, at han end ikke har læst rapporten!

Det lover ikke godt for mig, må jeg sige, for så må Hr. Skovaa jo besidde noget så fantastisk som telepatiske evner.

Han ved både, at min rapport er købt og bestilt, og han kaster sig eftefølgende ud i en række spørgsmål, hvor han vist selv tror, han kender svarene på forhånd!

Underforstået ved han også, at jeg ikke har taget de ting med, han remser op.

Men rapporten er offentlig tilgængelig på internettet (www.atagu.gl), hvor enhver kan læse den og forhåbentligt gå ind i en samfundsøkonomisk vurdering!

Det forudsætter naturligvis, at Hr. Skovaa kan læse indad. Jeg er godt klar over, at en mand med så telepatiske evner vil føle sig fristet til at springe det hårde læsearbejde over.

Men klart nok - overfor telepati og "angakoq økonomi" kommer metoder anvendt indenfor samfundsvidenskaberne i mange år helt til kort.

Det lover imidlertid ikke godt for den sydgrønlandske handelsskoleungdom, at man ser en forstander, der fører sig frem på en så helt igennem uredelig og usaglig måde.

Det ville være at sætte et bedre eksempel, hvis man valgte at gå ind i nogle konkrete saglige diskussionspunkter, efter man havde læst rapporten, man kritiserer. Det er da et helt elementært krav, at en mand i din stilling ikke forfalder til den slags, Skovaa!

Selvom det sikkert er en håbløs pædagogisk opgave, stiller jeg mig nu alligevel gerne til rådighed med de forklaringer, der måtte være nødvendige for at lette Hr. Skovaas evne til at kapere det svære stof.

Så på den igen, Skovaa!