Kommunen har prioriteret opførelse af ny skole

Ved samarbejdet med Nuup Kommunea og hjemmestyret er det konstateret, at en af årsagerne til nedslidningen og forfaldet af skolen skyldes en årelang manglende vedligeholdelse

Fredag d. 4. oktober 2002
Lise Lennert
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

Der blev startet et udredningsarbejde mellem Økonomidirektoratet, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur (IAPP) samt Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIP) i januar 2002 om byskolernes vilkår.

Undersøgelsen skulle belyse hver af skolernes behov og skulle anvendes til at målrette ressourcer bedst muligt i forhold til det store behov, der ikke kun er gældende for ASK, men for hele Grønland. Arbejdsgruppen afleverede sin rapport til landsstyret i april 2002.

Beslutningen om at starte dette udredningsarbejde medførte en justering af hidtidige beslutningsgrundlag samt optagne bevillinger på finansloven. Dette er nu i overensstemmelse med anbefalingerne i det nye beslutningsgrundlag.

Arbejdsgruppens rapport indeholder perspektiver for en prioritering og vurdering af behovet i sin helhed for byskolernes vilkår i Grønland. Dette er nødvendigt, når så mange bevillinger skal anvendes på bedst mulig måde i forhold til det store behov, der er gældende for hele landet.

Valget af skoler, der skal renoveres og er optaget på finansloven 2003, tager udgangspunkt i rapportens indstillinger. Bevillingerne bliver derved anvendt så målrettet som muligt og i forhold til de skoler, der har de mest presserende behov for renovering og udbygning.

Nuup Kommuneas medansvar
Her må Nuup Kommunea og ASK have forståelse for, at Hjemmestyret på baggrund af et helhedsbillede må prioritere andre skoler, der har større og mere presserende behov for renovering og udbygning inden for de rammer, der er afsat til formålet.

For så vidt angår skolerne i Nuuk har kommunen valgt at prioritere en løsning på sin akutte kapacitetsproblem for skoleområdet.

Dette er grunden til, at opførelse af en ny skole i Nuup Kommunea blev optaget på finanslov 2003, mens renovering af skolerne skulle være afhængig af akut renoveringsbehov.

Således er der for ASK’s vedkommende optaget midler til nødvendige renoveringsbehov. Disse er fastlagt i samarbejde med Nuup Kommunea, der skulle foranledige en forsvarlig gennemførsel af undervisningen.

Ved samarbejdet med Nuup Kommunea og hjemmestyret er det konstateret, at en af årsagerne til nedslidningen og forfaldet af skolen skyldes en årelang manglende vedligeholdelse.

Det skal hertil bemærkes, at det er kommunen, der har en særskilt opgave samt ansvar i forbindelse med vedligeholdelse af skolerne, således at forfald undgås, mens renovering af skolerne skal ske i tæt samarbejde mellem hjemmestyret og kommunen.

Der har derfor i det første halvår 2002 været afholdt møder mellem Nuup Kommunea og Hjemmestyret med henblik på at etablere fælles holdninger i forhold til det samlede udbygnings- og renoveringsbehov af det samlede skolevæsen i kommunen. Hjemmestyrets udgangspunkt er, at de fremtidige renoverings- og udbygningsplaner skulle indgå i et helhedsbillede for hele Grønland.

Afslutningsvis skal det på ny nævnes, at Nuup Kommunea samt ASK må have forståelse for, at Hjemmestyret må anskue tingene ud fra et helhedsbillede, der viser hvilke skoler, der har størst og mest presserende behov inden for de rammer, der er afsat til udbygning og skolerenovering.