Grønland har ansvaret

Som en del af Grønlands aftale om indførelse af hjemmestyre overtog Grønland ansvaret for sundhedsområdet per 1. januar 1992. Dette gælder såvel det sundhedsfaglige ansvar som det økonomiske ansvar

Fredag d. 4. oktober 2002
Edward Geisler
Emnekreds: Politik, Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Styring og overforbrug i sundhedsvæsenet
Grønland og Danmark
Prioritering og ventelister


Grethe Siegstad fra det nystiftede parti Demokraterne havde fredag den 13. september 2002 en artikel i AG med overskriften "Hjælp ventelistepatienterne".

Artiklen kalder jo helt klart på et svar fra det ansvarlig landsstyremedlem og desuden er der nogle betragtninger og konstateringer, der ikke passer med virkeligheden, som kræver at blive korrigeret.

Styring og overforbrug i sundhedsvæsenet
Hvad der er sket før min embedsperiode kan jeg jo have lidt svært ved at forholde mig til, men "blot" konstatere, at sundhedsvæsenet de sidste par år har fået styr på sin økonomi, så der nu er balance i tingene. Dette skal først og fremmest ledelsen i direktoratet have stor ros for, ligesom alle sundhedsvæsenets medarbejdere, der dagligt oplever det stigende pres og "at enderne ikke kan nå sammen". Og så er det vel første gang siden Hjemmestyret overtog ansvaret for sundhedsvæsenet i 1992, at der er så godt styr på det.

Når dette er sagt må jeg også sige, at sundhedsvæsenet ikke er en fabrik, der åbner kl. 8 og lukker kl. 16. Nej! Sundhedsvæsenet skal alle døgnets 24 timer og alle årets 365 dage været parat til at åbne døren for dem, der henvender sig med et behov. Dette betyder, at aktiviteten selvfølgelig svinger og det gør regnskabet derfor også. Dermed ikke sagt, at man bare kan forbruge som man lyster, for det kan man ikke. Men økonomi og aktivitet hører nu engang sammen. Det er naturligvis min og den administrative ledelses fortsatte opgave at få enderne til at nå og regnskabet til at holde.

Grønland og Danmark
Som en del af Grønlands aftale om indførelse af hjemmestyre overtog Grønland ansvaret for sundhedsområdet per 1. januar 1992. Dette gælder såvel det sundhedsfaglige ansvar som det økonomiske ansvar.

Det vil sige fra den dato har vi haft ansvaret herfor og selv skulle skabe et sundhedsvæsen baseret på vore egne normer, ønsker, prioriteter og økonomisk formåen.

Derfor kan Grønland ikke gå til den danske regering og bede om ressourcer til afvikling af ventelisterne. Det er vort eget ansvar. Politisk som økonomisk.

Det er korrekt, at den danske regering har iværksat forskellige initiativer til nedbringelse af ventelisterne. Men som beskrevet ovenfor er det et suverænt grønlandsk anliggende, hvordan vi herhjemme vil styre aktiviteten i vores eget sundhedsvæsen.

Og set i lyset af den igangværende debat om yderligere selvstændighed er dit forslag næppe vejen frem.

Prioritering og ventelister
Der er ingen tvivl om, at alle gerne vil afsætte flere midler til sundhedsvæsenet og hjælpe dem, der står på venteliste til behandling. Noget sværere bliver det straks, når der skal findes ressourcer hertil. Alle vil gerne vælge til og få eller ingen vil vælge fra.

Der bliver til stadighed skrevet diverse indlæg om prioritering og opfordret til debat. Og der har været debatteret på mange niveauer og blandt mange mennesker. Så demokratiet arbejder på bedste vis.

Jeg må dog konstatere, at debatten ikke har givet sig udslag i så væsentlige ændringer og prioriteringer, at sundhedsvæsenet er givet mulighed for at nedbringe ventelisterne.

Vi står foran en efterårssamling og dermed også drøftelse og vedtagelse af en finanslov for 2003. Jeg glæder mig meget hertil og venter spændt på, om der kan opnås støtte til ændrede prioriteringer der gør, at ventelistesituationen kan ændres.