Cirkus Grønland

Der mangler åbenbart ideer og handling fra den Grønlandske befolkning. Grønland er ikke tjent med, at man fra politisk side bare venter på, at Grønlands problemerne forsvinder ved eventuelt masse lukninger indenfor efterhånden alle liberale erhverv

Fredag d. 4. oktober 2002
Erik H. K. Heilmann
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Vis noget positivt og forvent mindre fra andre
Panik før lukketid
Ideer og handling efterlyses
Koalition
Nye tider nye ideer
Ny folkeafstemning om EU medlemskab


Vis noget positivt og forvent mindre fra andre
Grønlands ledende partier skal til at vise noget. Her tænkes på Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit. De politiske frontfigurers ledelser siden hjemmestyrets indførelse opfører sig efterhånden som om Grønland er cirkus. Der kommer ikke specielt udviklingsorienterede fra dem mere. Siden starten af denne Landstingssamling har alle Landstingsmedlemmerne ført valgkamp fra Landstingssalen, hvor man nærmest gerne fremsætter ønsker og drømme som man ikke har nået, at realisere i den sidste valgperioden som er ved at rinde ud (rinder ud senest februar 2003).

Panik før lukketid
Fint skal det være - Man er ligeglad med om skibet eventuelt synker til bunds med et brag. Officererne har jo helt deres egne redningsbåde lige ved broen. Så man kan være ligeglad med resten af besætningen som ikke har deres egne redningsbåde men som har redningsveste - der er jo alligevel kun iskoldt vand rundt omkring skibet.

Tiden er til forandring, hvis Grønland også i fremtiden skal være selvbærende økonomisk, såvel være selvstændig, hvor alle er ligeværdige parter indenfor Kongerige Danmark.

Ideer og handling efterlyses
Der mangler åbenbart ideer og handling fra den Grønlandske befolkning. Grønland er ikke tjent med, at man fra politisk side bare venter på, at Grønlands problemerne forsvinder ved eventuelt masse lukninger indenfor efterhånden alle liberale erhverv til vands og til lands efterhånden i alle landets kommuner.

Der henvises også tid til anden, at hele verdens fiskerimarked har problemer og så ellers bare satte sig tilbage i stolen. Problemerne skal løses fra roden selv om det på kort sigt kommer til at gøre ondt for mange i Grønland. Problemerne bliver større dag for dag, hvor er de ansvarlige top politikere ? Hvor er Landstingsmedlemmerne henne ? Hvor vil Landsstyret hen ?

Det er lige som om Grønlands nuværende politiske top hellere vil beholde deres Landstingsstole og Landsstyrestole for enhver pris og tage planken ud. Hvem er det som kommer til at skulle betale for alle fejlene og ubeslutsomheden ?

Koalition
Atassuts samarbejde med Siumut har indtil dato nærmest været at vurdere som fiasko, hvor det nærmest må være at betragte Atassuts Landsstyremedlemmers indflydelse for resultater for egen bedste og ikke specielt tilpasset i forhold til koalitionsaftalens indhold.

Samtidig har man i forbindelse med forårets Landsmøde udmeldt venstredrejning ved at ville indgår koalitionssamarbejde med Inuit Ataqatigiit på landsplan. Såfremt man fastholder disse udmeldinger kunne man lige så godt starte med at forære alt indflydelse til Siumut og nedlægge Atassut. Det må være slut med destruktive middelmådighed, hvor smålighed tynger Atassut.

Sidste nye i sagen, hvor Landsstyrepartier tier om ulovligheder som også er sket i den tid, hvor Inuit Ataqatigiit var koalitionspartner kan på ingen måde accepteres. Lederne må vise handlemod og tage Landstingets revisionsudvalgsbetænkning alvorligt. Betænkningen viser at næsten halvdelen af landsstyret havde omgået både budgetloven og ministeransvarlighedsloven.

Min tillid til Atassut’s siddende landsledelse er efter denne omgang ikke specielt stor, hvorfor man må til at skulle overveje mulighederne for andre veje for og imod, såfremt man helhjertet skal fremme Liberalt politik i Grønland.

Nye tider nye ideer
Sundhedsvæsenet og landets økonomi skal forbedres. Det er for dårligt, at den grønlandske sundhedspatient behandles efterhånden meget dårligt også i forhold til dansk niveau når vi tænker på, at vi er en del af rigsfællesskabet med Danmark.

De Grønlandske befolkningssundhed tages efterhånden ikke specielt alvorligt af vores nuværende folkevalgte politikere når vi tænker i forhold til landsplan. Der er ikke længere plads til at leve passivt og bare se på forholdene endnu mere forringet. De Grønlandske befolkningssundhedstilstand må til at tages alvorligt.

Forældre skal opdrage deres egne børn. Folkeskolelærerne skal have ordnede rammer, hvorfor folkeskolens bygningsmæssige rammer også må være tidsvarende (renoverede m.m.). Tiden er til hvor vi må prioritere meget skarp og glemme alle "fantasiprojekterne".

Ny folkeafstemning om EU medlemskab
Tiden er inde til at overveje ny folkeafstemning for eventuelt medlemskab af EU. Udmeldingerne i forbindelse med folkeafstemningen i starten af 1980-erne har vist sig som vildledning af befolkningen. Man arbejder jo på nuværende tidspunkt om mere samarbejde med EU når man også tænker på OLT aftaler m.m.