Uden selvstændighed opnår vi ikke de redskaber, der skal til for at skabe en bedre økonomi

Høgni Hoydal, Kuupik Kleist

Fredag d. 11. oktober 2002
Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget har haft den glæde, at afholde to offentlige møder i Nuuk i september. Vi vil gerne takke alle, der mødte op.

Det var en stor glæde for os, at se så mange interesserede deltagere og en positiv oplevelse, at høre de indlæg der kom.

Vi fik mange gode ideer med tilbage. Vi kan til gengæld love, at vi vil arbejde videre i Folketinget med de problemer, der blev peget på.

Det er åbenlyst, at der er brug for en forstærket indsats for at bevare den Arktiske forskning.

Der er også brug for en forstærket indsats for at sikre, at vores madvarer frit kan modtages både i Danmark og i EU.

Vi skal arbejde for, at den nye finanslov ikke medfører skadevirkninger for Færøerne og Grønland.

Vi skal stå vagt om vores borgeres rettigheder, både i Danmark og internationalt.

Og vi skal fortsat kæmpe for fuld indsigt i de sikkerhedspolitiske drøftelser Danmark fører.

Men vi fornemmede under møderne en vis usikkerhed, der er opstået i kølvandet af selvstyrekommissionens arbejde.

Kan selvstændighed og rigsfællesskab forenes? spørges der. Kan selvstændighed opnås uden der er skabt en selvforsynende økonomi? Skaber kravet om selvstændighed ikke blot splid i vores egne befolkninger?

Den Nordatlantiske Gruppes holdning er klar: selvstændighed er ikke noget vi får af andre - selvstændighed skaber vi selv. Frihed er ikke en gave - det er en ret. Vi tror på, at tiden er kommet til at sætte selvstændighed som urokkeligt mål, for alle de politiske tiltag, vi tager i de kommende år.

Selvstændighed skal være den ledestjerne, vi stedse styrer efter, uanset vejen måtte være vanskelig og lang.

Selvstændigheden er selve nøglen til økonomisk frihed - ikke omvendt.

Uden selvstændighed opnår vi ikke de redskaber, der skal til for at skabe en bedre økonomi.

Uden selvstændighed fortsætter den narkotiske tilvænning til bloktilskud og ansvarsforflygtigelse.

Uden selvstændighed bliver vi aldrig istand til at få et ligeværdigt og dermed kærligt forhold til Danmark.

Vi har set eksempler nok i verden på at selvstændighed skaber fremskridt - også for nationer med befolkningsstørrelser som vore. Vi frygter ikke vores egen fremtid.

Hvis det kræver, at vi sætter selve rigsfællesskabet under debat, så gør vi det gerne. I venlighed og med blikket rettet mod en ny og værdig fremtid for alle.

For det vi ønsker, og det vi arbejder for er en fælles positiv fremtid i Nordatlanten - sammen med Danmark.

Derfor vil vi fortsætte med at rejse på Færøerne, i Grønland og i Danmark for at drøfte, hvordan vi sammen opnår en fremtid med værdighed, kærlighed og frihed for alle parter.

Møderne i Nuuk var en dejlig oplevelse og vi takker alle der deltog og som brugte deres tid på at lytte til os i radio og fjernsyn.

Vi er i fuld gang med at planlægge vores kommende rejser i Syd-Nord- og Østgrønland.

Efter møderne i Nuuk kan vi kun glæde os.

Underdanighedens tid er forbi.