Fyringer i landsstyret

Men dermed er den hellige grav ikke vel forvaret. Tilbage er stadig spørgsmålet om retsforfølgelse. Loven er nemlig overtrådt, og sagerne kan overdrages til politimesterens undersøgelse, hvis Landstinget bestemmer det

Fredag d. 11. oktober 2002
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Love og konventioner, Politik.

DET ER HELDIGVIS ikke altid rædselsscenarier, vi er henvist til at kommentere på lederplads. Denne gang er det en regulær solstrålehistorie. Mindst to medlemmer af de tre lovovertrædere i landsstyret bliver fyret!

Det er det mindste landsstyreparti, Atassut, der mener, at nu er det nok. Der er grænser for, hvad partiet kan stå model til, og de er overskredet - i alt fald for to landsstyremedlemmernes vedkommende: Jørgen Wæver Johansen og Lise Lennert, som begge har brugt penge, der ikke var bevilget.

Det er en alvorlig sag, og det har vi flere gange fremhævet på denne plads. Nu melder Atassut endelig ud med den samme besked, og vil om nødvendigt tilslutte sig en mistillidserklæring mod landsstyremedlemmerne.

Og partiet mener det.

Også selvom landsstyret sprænges, og der udskrives valg (læs side 3). Valg er den eneste mulighed, hvis Siumut stiller sig på bagbenene, men hvis partiet føjer Atassut og oppositionen, får vi bare to nye landsstyremedlemmer.

Og sådan bliver det nok. Et valg lige nu vil være skæbnesvangert for Siumut.

MEN DER KAN såmænd bages mange rævekager endnu.

Hvis Atassut går med på, at landsstyremedlemmernes skæbne kommer til afstemning på tirsdag, er det nødvendigt, at Atassut gør fælles front med oppositionen for ikke at give Siumut flertal. Og det kan muligvis blive vanskeligt. Nogle vil af med hele landsstyret, mens andre kun vil fyre de tre direkte ansvarlige. Når Atassut nu formentlig kun vil af med to af dem, er der en risiko for, at der alligevel ikke sker noget.

Imidlertid tror vi på, at Siumut er interesseret i at bevare landsstyresamarbejdet, og at det derfor følger Atassuts indstilling. Derved forhindrer det også vedtagelsen af en mistillidsdagsorden - og den politiske trummerum kan fortsætte!

MEN DERMED er den hellige grav ikke vel forvaret. Tilbage er stadig spørgsmålet om retsforfølgelse. Loven er nemlig overtrådt, og sagerne kan overdrages til politimesterens undersøgelse, hvis Landstinget bestemmer det.

Og det bør Landstinget gøre. Atassut forklarer til Atuagagdliutit, at partiet ikke vil være med til en politianmeldelse, fordi lovovertrædelserne ikke er sket med egen vinding for øje. Det vil strengt taget sige, at Atassut mener, det er i orden at stjæle til trediemand.

Ligesom Robin Hood gjorde.

Der er bare den betydelige forskel på den gamle romanhelts England og vore dages Grønland, at her er det folket, der bestemmer. Det har de tre landstingsmedlemmer sat sig ud over, og derfor må vi have retten til at afgøre, hvad der skal ske med dem.