Politikernes manglende indsats overfor omsorgssvigtede børn og familier der ikke fungerer »optimalt«

Politiker, kig dig til højre og venstre og betragt dine nærmeste så vil du måske bemærke, at dine medmennesker lider, på grund af en yderst kritisabel barndom som, du og jeg er vidne til, og som vi ikke gør noget ved

Fredag d. 11. oktober 2002
Anni Dahl
Emnekreds: Børns vilkår, Politik.

Man skal ikke ligefrem være professor, psykolog eller andet "fint" for at se, hvor skoene trykker hos børn, der er omsorgssvigtede eller hos familier der ikke fungerer optimalt.

Vi er alle berørt af en eller anden form for omsorgssvigt i vores familier. Problemet er at vi ikke hver især vil indrømme eller indse at vi også selv har problemer, og at der kan være andre, der har endnu større problemer, som de ikke kan løse uden at blive hjulpet af andre.

Vi har så forbandet travlt med at kritisere hinanden og hinandens opførsel at vi glemmer at gøre noget ved problemet.

Jeg er bange for at det samme gælder hos politikerne, som i bund og grund selv har problemerne inde på livet, og ikke kan finde ud af at indrømme det. Derfor kan de heller ikke hjælpe andre til at "indrømme" deres problemer, og værst af alt er politikerne ikke i stand til at indse de mange tragiske og ulykkelige mennesker der er iblandt os. Problemerne er så enorme, at vi aldrig nogen sinde må nedsætte indsatsen i forebyggelsesarbejdet. Tværtimod bør vi på det kraftigste opfordre politikerne til at øge indsatsen, så det endnu engang ikke bliver hovsaløsninger der bliver besluttet.

Politikerne bør have tålmodighed i forhold til indsatsen hos de forebyggelseskonsulenter, der har opbakning fra deres politikere. Landstinget som yder tilskud til konsulenterne i forskellige byer, bør også være mere streng med at kontrollere om arbejdet bliver udført, da det er tydeligt at man i nogle kommuner "misbruger" disse, da der er mangel på personale, i hvert fald der hvor man har placeret konsulenterne under socialforvaltningerne.

Jeg ved ikke, hvad man forestiller sig med forbyggelse i vores land, men én ting er sikkert og det er at man fra hjemmestyrets side ikke er målrettet nok hvad angår forebyggelse, der er ingen sammenhæng, eller opbakning fra deres side, de har har sat sig nogle fine mål, men glemmer at følge op på disse, og det er jo også i sidste ende landspolitikernes ansvar, at man gør noget ved det.

Hvornår vil politikerne indrømme at problemerne i familierne er så voldsomme, at det overgår den ydre facade, som man lægger op til i tinget, de vil ovenikøbet have mere i løn for at indgå i et frivilligt hverv, som politik jo oprindeligt var.

I stedet for at kræve mere, skulle de til at få fingeren ud, og gøre noget ved befolkningssundheden, som man satte som mål i 1900-tallet, dette mål vil man ikke nærme sig, så længe man lukker øjnene for den grusomme og uhyggeligt dårlige folkesundhed der er.

Politiker, kig dig til højre og venstre og betragt dine nærmeste så vil du måske bemærke, at dine medmennesker lider, på grund af en yderst kritisabel barndom som, du og jeg er vidne til, og som vi ikke gør noget ved.

Politiker kig ikke "ned" til dine medmennesker, for der vil du mange gange finde dig selv eller dine aller nærmeste, som har brug for hjælp til at komme videre, og få en nogenlunde acceptabel hverdag, gør dig selv en tjeneste og kig indad, og betragt din egen dårligdom, så kan det være, at du får øje på en lysere hverdag, som kan hjælpe dit land fremad, i disse mørke tider, som det i virkeligheden er for alt for mange mennesker i vores land.