Landskassens regnskaber 2001 VIII - Revisionsudvalgets betænkning Afslutning og indstilling

Landskassens regnskaber 2001 godkendes

Tirsdag d. 15. oktober 2002
Landstingets Revisionsudvalg
Emnekreds: Love og konventioner, Politik.

Indholdsfortegnelse:
8. Indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret revisor til revision af Landskassens regnskaber 2002.
9. Afslutning og indstilling til Landstinget om Landskassens regnskaber 2001.
10. Bilag 1-13.


8. Indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret revisor til revision af Landskassens regnskaber 2002.
Revisionsudvalget indstiller til Landstinget, at Landstinget udpeger det Statsautoriserede Revisionsaktieselskab Deloitte & Touche til at revidere Landskassens regnskaber 2002 og virke som Landstingets revision frem til Efterårssamlingen 2003 til det tidspunkt, hvor Landstinget igen vælger revisor.

9. Afslutning og indstilling til Landstinget om Landskassens regnskaber 2001.
Revisionsudvalget har med afgivelse af denne betænkning afsluttet revisionen af Landskassens regnskaber 2001, og Revisionsudvalget skal med disse bemærkninger og i enighed foretage følgende indstilling til Landstinget:

Landskassens regnskaber 2001 godkendes.

Per Rosing-Petersen, Siumut
Formand

Godmand Jensen, Atassut

Lars Karl Jensen, Siumut

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit

Mogens Kleist, Kattusseqatigiit


10. Bilag 1-13.
Bilag 1. Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget, og ændringslov nr. 1 af 23. maj 2000.

Bilag 2. Referat af Revisionsudvalgets samråd med Ole Dorph, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, torsdag den 1. august 2002.

Bilag 3. Kopi af skrivelse fra Ole Dorph, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, til Revisionsudvalget af 19. august 2002.

Bilag 4. Referat af møde mellem forstandergruppe og Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Jørgen Wæver Johansen, af 5. september 2001.

Bilag 5. Referat af Revisionsudvalgets samråd med Lise Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, fredag den 2. august 2002.

Bilag 6. Undersøgelse fra ekstern revision af 31. juli 2002 om tilskud til beskyttede boenheder og kørselsordninger, rokering vedrørende PIP-overenskomst, Majoriaq, hovedkonto 30.10.23 og særydelser, rejseudgifter mv., hovedkonto 40.13.61.

Bilag 7. Vedtægter for Den særlige Hjælpefond, udstedt i overensstemmelse med beslutning på Landstingets anden samling 1988.

Bilag 8. Retningslinier for Den særlige Hjælpefond af 1. januar 1989.

Bilag 9. Redegørelse af 14. januar 2002 fra Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Bygder til Landstingets Finansudvalg, vedrørende administration af midlerne i Den særlige Hjælpefond med anmodning om økonomisk hjælp til fangerne.

Bilag 10. Notat fra ekstern revision vedrørende anvendelse og administration af AEB-midler.

Bilag 11. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2001 fra ekstern revision.

Bilag 12. Revisionsprotokollat af 22. januar 2002 fra ekstern revision.

Bilag 13. Forvaltningsrevisionsundersøgelse af Grønlands Statistik fra maj 2002.