Siumut på randen af konkurs

To år har partiet brug for for at betale sin gæld, men der stilles ingen garantier eller dokumentation for afbetalingsordningens troværdighed. Kreditorerne kan hverken få at vide, hvilket indtægtsgrundlag, partiet har, eller hvordan planen er strikket sammen. Tvært imod bemærkes det hen imod slutningen af det underlige brev, at Siumuts indtægter desværre kan variere, og at der derfor må tages forbehold for en vis udsættelse af betalingen

Tirsdag d. 15. oktober 2002
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Politik.

PARTIET SIUMUT er på randen af konkurs. I et næsten grotesk brev til kreditorerne anmoder partiet gennem sin advokat, Niels Hansen Damm fra Advokatfirmaet Wilhelm Malling & Co., om henstand med betalingen af de næsten 1,8 millioner kroner, som partiet skylder til højre og venstre. To år har partiet brug for for at betale sin gæld, men der stilles ingen garantier eller dokumentation for afbetalingsordningens troværdighed. Kreditorerne kan hverken få at vide, hvilket indtægtsgrundlag, partiet har, eller hvordan planen er strikket sammen. Tvært imod bemærkes det hen imod slutningen af det underlige brev, at Siumuts indtægter desværre kan variere, og at der derfor må tages forbehold for en vis udsættelse af betalingen.

I en anden passus, der tyder på, at man i Siumut er vant til at bestemme, hedder det, at hvis ikke kreditorerne inden tirsdag har accepteret moratorieordningen, som en sådan betalingsaftale hedder, går partiet og dets advokat ud fra, at kreditorerne har accepteret ordningen.

Brevet til kreditorerne omtaler ganske kort Siumuts økonomiske uføre som en "vanskelig økonomisk situation, herunder en meget trængt likviditet".

Betalingsordningen skal respekteres af alle kreditorer. Hvis blot én springer fra, bliver den ikke til noget, og partiet går neden om og hjem, hvis der ikke findes nogen anden ordning. Dagen i dag vil vise, om aftalen kommer i hus.

ALLE KREDITORER skal acceptere, at rentetilskrivningen indstilles - med en enkelt undtagelse. Nuup Kommunea, der har næsten en kvart million kroner til gode hos partiet Siumut, får nemlig lov til at fortsætte, fordi de ifølge brevet til kreditorerne "næppe er berettiget til at standse rentetilskrivningen".

ATUAGAGDLIUTIT vil som kreditor gerne have oplysninger om planen for gældsafviklingen, men hverken partiets budget eller det samlede beløb, der årligt afsættes til moratorieordningen, er oplysninger, som kreditorerne kan få oplyst. Ikke desto mindre mener avisen, at faktuel viden er en naturlig forudsætning for at godkende planen. Ellers skal beslutningen alene bygge på tillid til partiets ledelse og økonomiske dømmekraft, og det er - oprigtig talt - ikke nok for Atuagagdliutit.

Helt konkret er der tale om meget gammel gæld, som for længst burde have ført til en økonomisk hestekur i partiet. Og generelt har den seneste tids overbevisende dokumentation for, at Siumut ikke kan forvalte penge heller ikke bibragt til den fornødne tillid til uden videre at godkende en gældsafviklingsplan, som oven i købet indeholder flere forbehold.

Atuagagdliutit ønsker ikke med et tilgodehavende på godt 50.000 kroner at stikke en kæp i hjulet for en tiltrængt økonomisk håndsrækning og forståelse - naturligvis ikke - men for at imødegå fortsat slendrian, forlanger vi afviklingsplanen fremlagt, så vi kan overbevises om, at den er realistisk. For hvis den ikke er det. Hvad hjælper den så?