Hvad foregår der på det politiske plan inden for det sociale område?

Begge møder (er) arrangeret af Esther Hammeken og Ernst Peilmann på vegne af Eskimo Management. Ernst Peilmann fastslår igen, at det er Ole Dorph, der har ønsket, at Eskimo Management arrangerer disse rådslagningsmøder

Tirsdag d. 15. oktober 2002
Kaaliina Skifte
Naja Lyberth
Emnekreds: Børns vilkår, Politik.

D. 8. oktober fik vi hver især en opringning fra psykolog Ernst Peilmann, som på vegne af det private konsulentfirma Eskimo Management, indkalder til et rådslagningsmøde i Eskimo Managements lokaler mandag d. 14.10.2002. Ernst Peilmann fortæller, at han indkalder forskellige interesseorganisationers formænd eller stedfortrædere til en debataften omkring Ole Dorphs handleplaner: "Tassa, næste 1001 dage". Han begrunder det med, at der er et ønske om, at debatten omkring Ole Dorphs handleplan foregår på Eskimo managements lokaler i stedet for at debatten foregår i medierne. Adspurgt svarer Ernst Peilmann, at Ole Dorph ikke skal deltage i debataftenen, men at det er Ole Dorphs ønske, at Eskimo Management, samler forskellige interesseorganisationer med henblik på at nå til enighed omkring handleplanen.

Vedlagt handleplanen: "Tassa, næste 1001 dage", får vi efterfølgende en skriftlig indkaldelse, underskrevet af jordemor Esther Hammeken og psykolog Ernst Peilmann. Indkaldelsen er blevet stilet til: Dansk Psykolog Forenings regionsstyrelse i Grønland, IMAK, PIP, Sundhedsplejerskerne, Forstanderne for Døgninstitutioner i Grønland og Sorlak.

I indkaldelsen skriver Esther Hammeken og Ernst Peilmann, at målet for drøftelserne vil være at skabe så bred enighed som muligt blandt interesseorganisationer i planlægningen af forebyggelse og behandling af børn og familier i Grønland.

Vi valgte at melde fra debataftenen, og under den telefoniske tilbagemelding til Ernst Peilmann får vi at vide, at der også er planlagt 2 andre rådslagningsmøder med andre grupper, herunder også med politikere, begge møder arrangeret af Esther Hammeken og Ernst Peilmann på vegne af Eskimo Management. Ernst Peilmann fastslår igen, at det er Ole Dorph, der har ønsket, at Eskimo Management arrangerer disse rådslagningsmøder.

Henvendelsen har vakt en masse undren og en masse ubesvarede spørgsmål. Hvad foregår der egentlig? Har Ole Dorph udskiftet sine embedsmænd med private personer/konsulenter? Hvorfor bruger han ikke sine egne embedsmænd i Socialdirektoratet? Hvor er andre politikeres holdninger til Ole Dorphs handleplan: "Tassa, næste 1001 dage" - er de enige eller uenige i Ole Dorphs handleplan, og hvorfor deltager de andre politikere ikke i debatten? Er debatten flyttet fra det politiske liv til et privatfirma? Hvad laver Ole Dorphs egne embedsmænd?

Det er bestemt vores interesse og ønske, at vi deltager i debatten omkring forebyggelse og behandling af børn/unge/familier/handicappede i Grønland. Vi ønsker, at debatten foregår åbent i medierne, hvor alle har mulighed for at deltage. Vi vil bestemt gerne møde op til en debataften/handleplansmøde, hvis det er relevante embedsmænd og/eller politikere, der indkalder til et møde. Ligeledes er det vores ønske, at debatten omkring forebyggelse af omsorgssvigt fortsætter åbent i medierne, og at kritiske holdninger ikke ties.