Hvis alkohol ikke fjernes helt, hvad så?

I disse år kredser tankerne ikke blot om et selvstændigt Grønland blandt det grønlandske folk, men man har også taget skridt til at påbegynde arbejdet for det. Sådan en tanke fortjener støtte i princippet. Men vi må først spørge, kan vi virkelig opnå selvstændighed, når vi har så store alkohol- og hashproblemer som i dag?

Tirsdag d. 15. oktober 2002
Nikolaj Heinrich
Emnekreds: Børns vilkår, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sociale spørgsmål.

Vi er et folk, der unægteligt har store alkoholproblemer. Problemet er endog det største blandt alle andre problemer, men det er tydeligt, at ingen blandt de ansvarlige politikere er i stand til at udrydde problemet.

I ethvert samfund bekæmpes eventuelle sundhedsrisici ved at forebygge disse, ligesom man tilsvarende har prøvet at bekæmpe kræften i mange år med alle midler, dog hidtil uden at der er opfundet et middel mod sygdommen, skønt der ihærdigt arbejdes uden at tænke på omkostningerne.

I modsætning hertil kan man i løbet af et øjeblik beslutte at fjerne alkoholen midlertidigt, men hvad er årsagen til, at modet tilyneladende svigter helt i forhold til det?

Da det lille folk, færingerne, begyndte arbejdet med at hive sig selv op, indførtes der forbud mod alkoholen. Det gjorde de, fordi de var klar over, at det største problem, alkoholen, måtte ikke længere være lettilgængelig, hvis de skulle opretholde sig selv som et folk, og ikke mindst i økonomisk henseende. I dag har dette folk helt fortjent opnået et selvbærende økonomi, som er meget mere udviklet end vores.

I disse år kredser tankerne ikke blot om et selvstændigt Grønland blandt det grønlandske folk, men man har også taget skridt til at påbegynde arbejdet for det. Sådan en tanke fortjener støtte i princippet. Men vi må først spørge, kan vi virkelig opnå selvstændighed, når vi har så store alkohol- og hashproblemer som i dag?

Jeg må desværre selv svare nej på spørgsmålet. Baggrunden for mit svar er desværre nutidens store forbrug af alkohol og hash i samfundet, hvorfor man må sige, at det er helt urealistisk at udstikke sig selv andre vigtige mål lige nu.

Fra tidernes morgen har vi været et folk, der har formået at befolke Grønland ved at kæmpe vedvarende imod naturens enorme kræfter. Før vi blev påvirket af alkohol, var vi et folk, der var i stand til udholde alt. Men i dag er vi blevet til et folk, der er blevet meget svage til at føre en kamp, hvilket understreges af vores svaghed til alkohol og hash. Vi er blevet til et folk, hvis bedste evner er at overgive sig. Hovedårsagen må findes et det store forbrug af rusmidler, som tydeligvis nedsætter folks arbejdsiver, men også vilje. Hvis vi ønsker at opnå selvstændighed, må vi derfor først fjerne alkoholen helt.